POPIS ZAPOSLENIH U VISOKOM UPRAVNOM SUDU RH

 

 

 

PREDSJEDNIK SUDA:

Ante Galić

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SUDA:

Sanja Otočan

 

 

GLASNOGOVORNIK SUDA:

Senka Orlić-Zaninović

 

 

TAJNIK SUDA:

Juraj Dujam

 

 

 

 

SUCI:

Ana Berlengi-Fellner
Mirjana Čačić
Ante Galić
Evelina Čolović-Tomić
mr.sc. Mirjana Juričić
Biserka Kalauz
Ljiljana Karlovčan-Đurović
Marina Kosović-Marković
Mira Kovačić
mr.sc. Ivica Kujundžić
Fedora Lovričević-Stojanović
Slavica Marić-Okičić
Boris Marković
Gordana Marušić-Babić
Senka Orlić-Zaninović
Sanja Otočan
Lidija Rostaš-Beroš
Sanja Štefan
Blanša Turić
Arma Vagner Popović
mr.sc. Inga Vezmar-Barlek
Dijana Vidović
Lidija Vukičević

 

 

VIŠI SUDSKI SAVJETNICI:

Blaženka Drdić

Juraj Dujam

Tatjana Ilić
Veseljka Kos
Ljerka Morović-Pavić
Dubravko Muc

Srđan Papić
Andrea Pejković-Rabi
Josip Petković

Marina Zagorec

 

 

SUDSKI SAVJETNICI:

Branka Cvitanović
Franciska Dominković
Ivana Mamić Vuković
Žanet Vidović

 

 

OSTALI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI:

Irena Andrišević
Ida Balent
Wladka Banović
Žarko Barković
Renata Blažević
Roza Budanec

Svjetlana Buljan
Biserka Cerovski
Marija Cvitković
Grozdana Čengić
Vid Čerkez

Biserka Čorko

Anita Domitrović
Tajana Dragičević
Ivana Firšt
Nevenka Ganžulić-Katić
Blaženka Glavaš
Snježana Granoša

Marija Hlad
Mladen Koprtla
Damir Korica
Nevenka Kosanović
Damir Kralj
Maja Križan
Jadranka Labaš
Nada Leljak
Snježana Lukinić
Ljerka Matijašić

Dajana Mihelčić
Zdenka Milošević
Tanja Nemčić
Davorka Novosel
Ivan Novak
Martina Sitar
Renata Sladović
Branka Stipandžija
Ljiljana Stojanović

Željka Šipić
Damir Špiljak
Jagoda Štern
Ivana Kiseljak

Željka Šipić
Ljiljana Šuštić
Višnjica Tkalec
Gordana Trtica
Siniša Vandekar
Dario Vete
Božica Vukanović 

 

 

Vrh stranice