REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:    6 Su-140/2018-2

Zagreb, 12. ožujka 2018.

 

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

održane dana 12. ožujka 2018. u 10,00 sati

 

 

 

            PRIMJENA ČL. 74. ST. 2. ZUS-A U SITUACIJI KAD JE UPRAVNI SUD OCJENJIVAO ZAKONITOST POJEDINAČNE ODLUKE NA KOJU SE TUŽBENI ZAHTJEV NE ODNOSI ODNOSNO KOJA TUŽBOM NIJE OSPORAVANA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

„Ako je u prvostupanjskom upravnom sporu povrijeđeno pravo na pristup sudu, predmet je po žalbi moguće vratiti tom sudu na ponovni postupak.“

 

 

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić