REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:    6 Su-85/2018-3

Zagreb, 12. veljače 2018.

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

održane dana 12. veljače 2018. u 10,00 sati

 

 

 

1.         PITANJE PRIMJENE ČLANKA 79. U VEZI ČLANKA 20. STAVKA 3. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA (NARODNE NOVINE, BROJ: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. I 29/17.)

 

Z A K LJ U Č A K

 

„Kada je presudom upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poništeno rješenje javnopravnog tijela i predmet vraćen na ponovni postupak, svaka stranka snosi svoje troškove.“

 

 

 

 

II.        DA LI SUDIONIK JAVNOG NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO NA VELEUČILIŠTU IMA PRAVO NA UVID U NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU NA TEMELJU ODREDABA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13, 85/15)“

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

            „Kandidat javnog natječaja za izbor u suradničko ili nastavno i stručno zvanje visokog učilišta ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13. i 85/15.).“

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić