REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:    6 Su-176/2017-5

Zagreb, 11. travnja 2017.

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 11. travnja 2017. u 10,00 sati

 

 

1.             STRANKE U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREMA PROPISIMA O GRAĐENJU – PRAVNA ZAŠTITA PODNOSITELJA PREDSTAVKE KOJI NEMA STATUS STRANKE U SLUČAJU NEPOKRETANJA POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

a)    Postupci izvršenja rješenja inspekcije:

 

Podnositelj predstavke u postupku izvršenja inspekcijskog rješenja nema pravnu zaštitu prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

 

b)    Postupci pokretanja inspekcijskog postupka:

 

Pravna zaštita podnositelja predstavke koji nema status stranke u inspekcijskom postupku u slučaju nepokretanja postupka po službenoj dužnosti osigurana je u odredbi članka 42. Zakona o općem upravnom postupku.

 

 

2.       ZASTUPANJE U UPRAVNOM SPORU – IZVANBRAČNI DRUG

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

U upravnom sporu stranku kao opunomoćenik može zastupati izvanbračni drug.

 

3.       POKRETANJE POSTUPKA I DONOŠENJE RJEŠENJA O NEPRIPADNOJ ISPLATI MIROVINE NAKON SMRTI STRANKE

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Nakon smrti korisnika prava na mirovinu nije moguće pokrenuti upravni postupak radi utvrđivanja nepripadne isplate mirovine i donijeti rješenje o nepripadnoj isplati koje glasi na umrlu osobu.

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić