REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:    6 Su-79/2017-4

Zagreb, 7. veljače 2017.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 7. veljače 2017. u 10,00 sati

 

 

 

PRIMJENA ČLANKA 92.a ZOMO/98 KAO I ČLANKA 126.a ZOMO/13

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Odredba članka 92.a ZOMO/98 odnosno članka 126.a ZOMO/13 može se primijeniti i donijeti novo rješenje samo ako su ispunjene pretpostavke sadržane u odredbama o izvanrednim pravnim lijekovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku (obnova postupka, oglašavanje rješenja ništavim, poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja) odnosno u odredbama odgovarajućeg ZOMO koje propisuju obnovu postupka, ali s pravnim djelovanjem samo ubuduće.

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić