REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:    6 Su-9/2017-4

Zagreb, 13. siječnja 2017.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 13. siječnja 2017. u 10,00 sati

 

 

 

1.      PRAVNA PRIRODA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA KOJIM SE POKREĆE UPRAVNI POSTUPAK

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Rok iz članka 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12.) je procesnopravni rok.

 

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić