REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:    6 Su-478/2016-4

Zagreb, 8. prosinca 2016.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 8. prosinca 2016. u 12,00 sati

 

 

 

1.      POČETAK TIJEKA ZASTARE ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Ostaje se kod zaključka sjednice sudaca Upravnog suda Republike Hrvatske od 5. studenoga 2001.

 

 

 

 

2.      UTJECAJ SAZNANJA POREZNOG TIJELA ZA POREZNU OBVEZU U POSTUPKU UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Za utvrđivanje zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava mjerodavno je kada je porezno tijelo saznalo za poreznu obvezu.

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić