REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:    6 Su-104/2016-3

Zagreb, 29. veljače 2016.

 

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 29. veljače 2016. u 10,00 sati

 

 

 

 

1.      DOPUŠTENOST ŽALBE PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODBAČEN PRIJEDLOG STRANKE ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKE PRISTOJBE U UPRAVNOM SPORU

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Nije dopušteno izjaviti žalbu protiv rješenja kojim je odbačen prijedlog za oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe.

 

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić