REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:    6 Su-358/2015-3

Zagreb, 5. listopada 2015.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 5. listopada 2015. u 10,00 sati

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Odlučivanje u smislu članka 86. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14.) ne podrazumijeva javno glasovanje.

 

 

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić