REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                             ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                   PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:    6 Su-329/2015-3

Zagreb, 8. rujna 2015.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 8. rujna 2015. u 10,00 sati

 

 

 

1.      POJEDINAČNA ODLUKA KOJOM SE ČINI VJEROJATNIM DA JE

PRIMJENOM OPĆEG AKTA POVRIJEĐENO PRAVO ILI PRAVNI

                 INTERES PODNOSITELJA ZAHTJEVA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Pojedinačna odluka kojom se čini vjerojatnim da je primjenom općeg akta povrijeđeno pravo ili pravni interes podnositelja zahtjeva može biti i  prvostupanjska i drugostupanjska odluka.

 

 

 

 

                                               PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić