REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:   6 Su-668/2013-3

Zagreb, 9. prosinca 2013.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 9. prosinca 2013. u 10,00 sati

 

 

 

1.            NAČIN ODLUČIVANJA O PRIJEDLOGU ZA ODGODU IZVRŠENJA

      PRESUDE U SLUČAJU NEDOPUŠTENOSTI ŽALBE

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

O prijedlogu za odgodu izvršenja pobijane presude koji je podnesen istovremeno

sa žalbom ne odlučuje se izrekom rješenja kojim se odlučuje o dopustivosti

žalbe.

 

 

 

 

                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić