REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:   6 Su-577/2013-3

Zagreb, 14. listopada 2013.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 14. listopada 2013. u 10,00 sati

 

 

 

1.             DA LI JE TUŽITELJ OVLAŠTEN PROŠIRITI TUŽBENI ZAHTJEV NA NOVO DONESENI AKT U SLUČAJU KADA JE U TIJEKU SPORA PRESTALA ŠUTNJA DRUGOG STUPNJA ILI SE U TOM SLUČAJU SPOR OBUSTAVLJA?

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

U sporu pokrenutom radi šutnje uprave moguće je proširiti tužbeni zahtjev na

osporavanje odluke javnopravnog tijela donesene nakon pokretanja spora radi

šutnje uprave, jer se radi o sporu u istoj upravnoj stvari.

 

 

2.       POSTUPANJE UPRAVNIH SUDOVA NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-III-2619/2010 OD 16. OŽUJKA 2011. (NARODNE NOVINE, BROJ: 38/11.) U SVEZI ODLUKE I RJEŠENJA ISTOGA SUDA BROJ: U-I-4042/2005 I DR. OD 15. PROSINCA 2010. (NARODNE NOVINE, BROJ: 146/10.), TE ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-III-1414/2012 OD 19. PROSINCA 2012. (NARODNE NOVINE, BROJ: 10/13.) – DJELOTVORNA ZAŠTITA U ODNOSU NA POJEDINAČNI PRAVOMOĆNI AKT.

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

I.            Stavlja se izvan snage zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca održane dana 9. prosinca 2011. koji glasi:

 

Razlozi iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2619/2010 od 16. ožujka 2011. (Narodne novine, broj 38/2011) i drugih istovjetnih odluka, ne pružaju zakonsku osnovu za ponavljanje sudskog postupka iz članka 52. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima.

 

II.          Uvažavajući razloge iz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2619/2010 od 16. ožujka 2011., u svezi odluke i rješenja Ustavnog suda RH broj: U-I-4042/2005 i dr., te razloge iz odluke Ustavnog suda RH broj: U-III-1414/2012 od 19. prosinca 2012., strankama koje su podnijele prijedlog za ponavljanje sudskog postupka dovršenog sudskim rješenjem kojim je obustavljen postupak temeljem ukinute odredbe članka 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 137/09), dozvolit će se ponavljanje sudskog postupka izvan rokova i uvjeta propisanih odredbama članka 52. stavka 1. točke 1. i članka 53. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91, 9/92 i 77/92).

        

 

                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić