REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:   6 Su-124/2013-3

Zagreb, 26. veljače 2013.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 26. veljače 2013. u 9,30 sati

 

 

 

1.       ODLUČIVANJE VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U POVODU ŽALBE PROTIV PROCESNOG RJEŠENJA PROTIV KOJEG NIJE PROPISANA MOGUĆNOST PODNOŠENJA ŽALBE

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Žalbu protiv procesnog rješenja protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba, Visoki upravni sud Republike Hrvatske će odbaciti primjenom odredbe članka 72. stavka 2. u svezi sa člankom 67. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima.

 

 

                  

                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić