REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj:   6 Su-769/2012-3

Zagreb, 2. listopada 2012.

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 2. listopada 2012. u 9,30 sati

 

 

1.       PRAVILA ZA POSTUPANJE I NADLEŽNOST VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.    Mjesno nadležni upravni sudovi nadležni su odlučivati o zahtjevima stranaka za donošenje upravnih akata u izvršenju odluka Upravnog suda Republike Hrvatske.

 

2.    O tužbama zaprimljenim kod Visokog upravnog suda Republike Hrvatske nakon 1. siječnja 2012. koje su podnesene nenadležnom sudu ili tuženiku do 31. prosinca 2011. rješavat će Visoki upravni sud Republike Hrvatske primjenom odredaba Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.)

 

 

2.       POVRAT VIŠE UPLAĆENE SUDSKE PRISTOJBE

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Stranka ima pravo na povrat više uplaćene sudske pristojbe na tužbu i presudu neovisno od činjenice je li po uplati sudske pristojbe u propisanom roku bez odgađanja obavijestila sud da je pristojbu platila.

                  

 

                                      PREDSJEDNIK SUDA

Ante Galić