REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                          ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

                          PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:   6 Su-455/2012-3

Zagreb, 9. svibnja 2012.

 

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

održane dana 9. svibnja 2012. u 12,00 sati

 

 

 

 

1.       VEZANOST UPRAVNOG TIJELA SUGLASNOŠĆU KOJA JE USKRAĆENA PROTEKOM ZAKONOM PROPISANOG ROKA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Propuštanje nadležnog tijela da u roku propisanom odredbom članka 132. stavka 5. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 79/07. i 36/09.) dostavi suglasnost javnopravnom tijelu nadležnom za donošenje rješenja, ima za posljedicu nastupanje pretpostavke da je suglasnost dana.

 

 

 

2.       RAZLOZI ZA PONAVLJANJE SUDSKOG POSTUPKA – PRIMJENA ČLANKA 421. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U SVEZI SA ODREDBOM ČLANKA 52. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Razlozi za ponavljanje sudskog postupka taksativno su propisani odredbom članka 52. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91., 9/92. i 77/92.) pa nema odgovarajuće primjene odredaba Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 84/08., 123/08. i 57/11.).

 

 

3.       DA LI JE JEDNA STRUČNA ORGANIZACIJA OVLAŠTENA U UPRAVNOM SPORU POBIJATI ZAKONITOST AKTA KOJOM SE DRUGOJ STRUČNOJ ORGANIZACIJI ODOBRAVA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

         Nije dopuštena tužba jedne stručne organizacije protiv rješenja kojim je drugoj stručnoj organizaciji odobreno obavljanje poslova tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila.

 

                  

 

                                      PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić