REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                       ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

                       PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:   6 Su-1202/2011-2

Zagreb, 9. prosinca 2011.

 

 

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

SUDACA

 

 

održane dana 9. prosinca 2011. u 9.00 sati

 

 

 

 

1.       IZVRŠENJE RJEŠENJA KOJIM JE NAREĐENO VRAĆANJE VIŠE NAPLAĆENOG NOVČANOG IZNOSA

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Obveza kojom gospodarski inspektor Državnog inspektorata Republike Hrvatske pravnoj osobi naređuje vraćanje više naplaćenog iznosa je novčana obveza, a ne obveza na činjenje.

 

 

 

2.       POSTUPANJE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-III-2619/2010 OD 16. OŽUJKA 2011. (NARODNE NOVINE, BROJ 38/11.) U SVEZI ODLUKE I RJEŠENJA ISTOG SUDA U-I-4042/2005 I DR. OD 15. PROSINCA 2010. (NARODNE NOVINE, BROJ 146/10.) – DJELOTVORNA ZAŠTITA U ODNOSU NA POJEDINAČNI PRAVOMOĆNI AKT

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Razlozi iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2619/2010 od 16. ožujka 2011. (Narodne novine, broj 38/2011) i drugih istovjetnih odluka, ne pružaju zakonsku osnovu za ponavljanje sudskog postupka iz članka 52. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima.

 

 

 

                                                        PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić