REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                       ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

                       PREDSJEDNIK SUDA

 

 

 

Broj:   6 Su-1007/2010-2

Zagreb, 4. listopada 2010.

 

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE

SUDACA

 

 

održane dana 4. listopada 2010. u 9.00 sati

 

 

1.       SVOJSTVO STRANKE U POSTUPKU RADI ZAŠTITE OD BUKE – primjena članka 13. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj: 20/03)

-         izvjestiteljica: sutkinja – Blanša Turić

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

U postupku provođenja mjera za zaštitu od buke u ugostiteljskom objektu susjed ima svojstvo stranke neovisno o daljnjem postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

 

 

2.       PRAVNE ZNAČAJKE ODLUKE O UVJETNOM OTPUSTU KAŽNJENIKA I ODLUKA UPRAVITELJA ZATVORA O POGODNOSTIMA ZATVORENIKA

-         izvjestiteljica: sutkinja – Senka Orlić-Zaninović

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Odluka upravitelja kaznionice, zatvora ili Centra za izobrazbu o pravima pogodnosti zatvorenika nije upravni akt.

 

 

 

3.                  SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

-         izvjestiteljica: sutkinja – mr.sc. Inga Vezmar Barlek

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

I.       Sankcija iz članka 19. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodne novine“, broj: 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08 i 38/09) ne može se izreći u slučajevima iz članka 7. stavka 1. Zakona.

 

 

II.      Upravni sud Republike Hrvatske u postupku koji se vodi temeljem članka 66. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 53/91, 9/92 i 77/92) nije vezan ustavnim povredama istaknutim u zahtjevu za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina.

 

 

 

                                                        PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić