ZAKLJUČAK SA SJEDNICE MIROVINSKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENOG ODJELA ODRŽANE

29. siječnja 2006.

 

Postoji li šutnja revizijskog tijela u slučaju kada nije obavilo reviziju rješenja o pravu priznatom temeljem zakona kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja, a žalba nije podnesena?

 

ZAKLJUČAK

 

Ne postoji šutnja revizijskog tijela (propust obavljanja revizije) u smislu članka 26. ZUS-a.