REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                            ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                  PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:  6 Su-470/2014-4

Zagreb, 13. listopada 2014.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

                                                                              MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENOG ODJELA 

održane dana 13. listopada 2014.

 

 

 

 

1. Osporavanje dokazne snage potvrda izdanih na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09. i 146/10. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

U predmetima u kojima je mjerodavan Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09. i 146/10. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) odstupa se od dosadašnje prakse prema kojoj se potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju smatrati važećim sve dok se ne stave izvan snage u zakonom propisanom postupku.

 

                                     

 

                                                                                PREDSJEDNICA ODJELA

 

                                                                      Mr. sc. Inga Vezmar Barlek