REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                            ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                  PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:  6 Su- 407/2013-2

Zagreb, 14. lipnja 2013.

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENOG ODJELA

održane dana 14. lipnja 2013. 

 

1. Primjena članka 1. stavka 1. točke 7. Ugovora između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO i članova njihovih obitelji nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

  

Z A K L J U Č A K

 

Osnova oštećenja organizma odlučna za primjenu članka 1. stavka 1. točke 7. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici HVO i članova njihovih obitelji („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj: 2/06., 6/06. - objava o stupanju na snagu), utvrđuje se na temelju dokaza izvedenih u postupku priznavanja prava prema propisima Republike Hrvatske, što uključuje i nalaze i mišljenja ovlaštenih tijela medicinskog vještačenja predviđenih propisima Republike Hrvatske.

                                       

PREDSJEDNICA  ODJELA 

                                                                                                         Mr. sc. Inga Vezmar Barlek