REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                            ZAGREB

                      SUDSKA UPRAVA

                    PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj:  6 Su- 229/2013-3

Zagreb, 26. ožujka 2013.

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENOG ODJELA

 

održane dana 26. ožujka 2013. 

 

1.   POSTOJI LI MOGUČNOST OCJENJIVANJA ČINJENICA NAVEDENIH U UVJERENJU IZ ČLANKA 12. STAVKA 4. UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI NA PODRUČJU PRAVA STRADALNIKA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJI SU BILI PRIPADNICI HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (NARODNE NOVINE –MEĐUNARODNI UGOVORI, BROJ: 2/06. I 6/06.) RADI PRIMJENE ČLANKA 2. STAVKA 2. I 3. ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOGA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (NARODNE NOVINE, BROJ: 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. I 19/13. – PROČIŠĆENI TEKST)

 

Z A K LJ U Č A K

 

Prilikom odlučivanja o pravima primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj: 2/06. i 6/06.) uzimaju se u obzir činjenice iz potvrda koje izdaju nadležna tijela Bosne i Hercegovine, samo ukoliko odgovaraju pretpostavkama iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine, broj: 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 145/10., 55/11., 140/12., i 19/13. – pročišćeni tekst). 

                                 

PREDSJEDNICA  ODJELA

 

                                                                                             Mr. sc. Inga Vezmar Barlek