REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                            ZAGREB

                     SUDSKA UPRAVA

                  PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj:  6 Su- 47/2013-3

Zagreb, 28. siječnja 2013.

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

                MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENOG ODJELA 

održane dana 28. siječnja 2013.

 

 

 

 

1.   TUMAČENJE I PRIMJENA ODREDBE ČLANKA 131. ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOGA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (NARODNE NOVINE, BROJ: 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. I 55/11.) NAKON STUPANJA NA SNAGU ZID ZOPHBDR (NARODNE NOVINE, BROJ: 137/09.).

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj:137/09) rok iz članka 131. stavak 1. ZOPHBDR je i dalje prekluzivni rok.

 

 

                                     

 

PREDSJEDNICA  ODJELA

 

                                                                                  Mr. sc. Inga Vezmar Barlek