REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                        ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

           PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj: 6 Su-317/2011-3

Zagreb, 31. ožujka 2011.

 

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVISNKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENOG ODJELA

 

održane 31. ožujka 2011.

 

 

 

 

 

Utjecaj smrti stranke na tijek upravnog postupka

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

 

Ako u tijeku postupka stranka umre, postupak se može nastaviti, iako se radi o osobnom pravu kad zahtjev sadrži – po prirodi stvari – i neostvareno imovinsko potraživanje (mirovina, osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć, pravo iz zdravstvenog osiguranja i sl.).

 

 

 

 

PREDSJEDNICA ODJELA:

 

 

 

Dijana Vidović