REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                        ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

           PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj: 6 Su-14/2011-3

Zagreb, 13. siječnja 2011.

 

 

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVISNKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENOG ODJELA

 

održane 13. siječnja 2011.

 

 

 

 

 

Postupanje Suda nakon Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4042/2005 i dr. objavljenih u „Narodnim novinama“, broj: 146/10 od 27. prosinca 2010.

 

 

Nakon objave Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010. objavljenih u „Narodnim novinama“, broj: 146/10 od 27. prosinca 2010., kojom Odlukom se ukida članak 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine broj: 137/09) nema mjesta primjeni sljedećih zaključaka o pravnom shvaćanju sjednice Mirovinsko-invalidsko-zdravstvenog odjela koji glase:

 

1.                                   Z A K L J U Č A K  od 2. ožujka 2010.

 

Postupci u predmetima statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, statusa dragovoljca iz Domovinskog rata i priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti  ili pojave bolesti u obrani suvereniteta RH obustavljaju se temeljem odredbe članka 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 137/09) uz odgovarajuću primjenu članka 32. Zakona o upravnim sporovima.

 

2.                                   Z A K L J U Č A K  od 8. lipnja 2010.

 

Temeljem članka 14. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 137/09 – dalje: Zakon), danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa dragovoljca iz Domovinskog rata i priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske nakon 31. prosinca 1997. godine iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07 i 65/09), pa se svi postupci koji na dan stupanja na snagu Zakona nisu pravomoćno okončani obustavljaju, temeljem članka 15. Zakona u svezi s člankom 32. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 53/91, 9/92 i 77/92).

 

3.                                   Z A K L J U Č A K  od 28. rujna 2010.

 

Odredbe članka 14. i 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 137/09), ne odnose se na obnove postupka.

 

 

 

 

PREDSJEDNICA ODJELA

 

Dijana Vidović