REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                        ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

           PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj: 6 Su-668/2010-3

Zagreb, 8. lipnja 2010.

 

 

 

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE

MIROVISNKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENOG ODJELA

 

održane 8. lipnja 2010.

 

 

 

 

 

1.Priznanje mirovinskog staža u postupku konvalidacije prema odredbi članka 1. Zakona o konvalidaciji ("Narodne novine", broj: 104/97) i odredbi članka 5. stavka 1. Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj: 51/98)

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Evidentirani status osiguranika (evidentiran je početak i kraj osiguranja) je akt koji se konvalidira i temelj za priznanje mirovinskog staža.

 

 

 

 

 

2. Priznanje prava na obiteljsku mirovinu primjenom Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini  koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 2/06)

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu primjenom članka 6. stavka 4. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj: 2/06) i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i 137/09), okolnosti stradavanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane moraju biti u vezi s neposrednim oružanim otporom. 

 

 

 

 

 

3. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA („Narodne novine“, broj: 96/93) – članak 2.

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

Prestanak prebivališta na teritoriju Republike Hrvatske razlog je za obustavu isplate mirovine preuzete na temelju odredaba Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA („Narodne novine“, broj: 96/93).

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA ODJELA

 

Dijana Vidović