REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                           ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

               PREDSJEDNIK SUDA

 

Broj: 7 Su-68/2009-3

Zagreb, 26. siječnja 2009.

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVISNKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENOG ODJELA

 

održane 26.siječnja 2009.

 

  1. Tijek prava ostvarenih prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 174/04, 92/05, 2/07 i 107/07)

 

 

Z A K L J U Č A K

 

Početak priznavanja prava određuje se prema Zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja temeljem kojeg je pravo priznato.

 

 

PREDSJEDNIK I ODJELA:

Borislav Komadina