REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                           ZAGREB

                  SUDSKA UPRAVA

               PREDSJEDNIK SUDA

 

Zagreb, 27. listopada 2008.

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE

MIROVISNKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENOG ODJELA

 

održane 27.listopada 2008.

 

  1. Primjena članka 14., 21., 30. i 31.  Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07 i 107/07)

 

 

Z A K L J U Č A K

 

Odredbe članka 14., 21., 30. i 31.  Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07 i 107/07) primjenjuju se i na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji koji su pravo na mirovinu ostvarili prije stupanja na snagu navedenog Zakona, prema općim propisima, s tim da se mirovina određuje od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, a najranije od 1. siječnja 2005.

 

 

PREDSJEDNIK I ODJELA:

 

Borislav Komadina