REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                     ZAGREB

               SUDSKA UPRAVA

 

 

Broj: 6 Su–421/2014-2

Zagreb, 5. rujna 2014.

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE

 

FINANCIJSKOG, RADNOPRAVNOG I IMOVINSKOPRAVNOG ODJELA

                                                                                          

održane 5. rujna 2014. u 10,00 sati

 

 

  1. Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju kupnje apartmana

 

 

ZAKLJUČAK

 

Porezni obveznik može biti oslobođen poreza na promet nekretnina zbog kupnje prve nekretnine i u slučaju kad kupuje apartman kojim rješava vlastito stambeno pitanje.

 

 

2.    Utvrđivanje nastupa zastare prava na naplatu poreznog duga kad je potraživanje porezne uprave osigurano zalogom ili hipotekom

 

 

ZAKLJUČAK

 

Pri odlučivanju o nastupu zastare prava na naplatu poreznog duga kad je potraživanje porezne uprave osigurano zalogom ili hipotekom ostaje se kod pravnog stajališta izraženog u presudi poslovni broj: Us-11597/2006-4 od 14. siječnja 2010.

 

 

 

PREDSJEDNICA ODJELA:

 

Lidija Rostaš Beroš, dipl.iur.