REPUBLIKA HRVATSKA

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

                           ZAGREB

                   SUDSKA UPRAVA

                 PREDSJEDNIK SUDA

 

 

Broj: 20 Su-509/2012-1

Zagreb, 15. svibnja 2012.

 

 

Sukladno odredbama članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika (Narodne novine, broj 40/11. i 13/12.) predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donosi

 

 

O D L U K U

 

O IMENOVANJU POVJERENICE ZA ETIKU

 

 

I.                   Povjerenicom za etiku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske imenuje se službenica NEVENKA KOSANOVIĆ, raspoređena na radno mjesto Upravitelj ureda predsjednika suda.

 

II.                Povjerenica za etiku obavlja poslove određene uvodno označenim Etičkim kodeksom i drugim relevantnim propisima.

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

 

Ante Galić

 

 

Dostaviti:

1. Nevenka Kosanović, ovdje

2. Ministarstvo uprave

3. Oglasna ploča

4. Arhiv, ovdje