DOGAĐANJA

 
18. i 19. listopada 2018. u Tallinnu, Estonija, je održan seminar "Due Process". Seminar je organizirala Udruga Državnih Savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe) u suradnji s Vrhovnim sudom Estonije. Na seminaru je bilo prisutno više od pedeset sudionika s Državnih Savjeta i Vrhovnih upravnih sudova iz 25 država članica ACA-e, kao i predstavnici Suda Europske unije i profesori s europskih Sveučilišta. Izlaganja su se temeljila na odgovorima na upitnik ACA-Europe, koje su dostavile 30 članica ove asocijacije. Zaključilo se o potrebi veće suradnje sudova članica s Sudom Europske Unije i sudova država članica međusobno, potrebi automatskog uzajamnog priznavanja sudskih odluka, osiguranju temeljnih prava u pojednostavljenim postupcima i mogućnosti održavanja sudskih rasprava izvan sudnice ili videokonferencija. Seminaru je nazočila i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Više na: http://www.aca-europe.eu/index.php/en/evenements-en/645-tallinn-18-and-19-october-2018-seminar-due-process


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U okviru programa razmjene Europske mreže institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i u organizaciji Pravosudne akademije, Visoki upravni sud Republike Hrvatske je 17. listopada 2018. posjetio predsjednik građanskog suda u Berlinu, gdje su ga s radom suda, upoznale zamjenica predsjednika suda i sutkinja tog suda.


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U dane 19. i 20. rujna 2018. godine, održan je u Brussels-u sastanak Podskupine za upravno pravo EJTN-a na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Na sastanku je raspravljano o programima edukacija EJTN-a za 2019. godinu.


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

4. i 5. listopada 2018., u Opatiji, u organizaciji društva Organizator d.o.o. i u suradnji s Ministarstvom uprave Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Pravnim fakultetom u Rijeci, održano je savjetovanje Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja- 2018. Uz ministra uprave i državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa prisutne je pozdravio i predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, nakon čega su slijedila predavanja o  izazovima pravnog uređenja zadržavanja podataka elektroničke komunikacije u svjetlu recentne prakse Suda Europske unije, digitalizaciji uprave, o primjeni novog Zakona o upravnoj inspekciji, o novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu te o modernizaciji službeničkih odnosa. Temu pod nazivom „Pravne posljedice pogrešne primjene zakona u vezi šutnje uprave“, izlagala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Više na: http://www.organizator.hr/documents/37.html


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U dane 1. i ponovno 15. listopada 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održana je radionica o antidiskriminacijskom zakonodavstvu. S građansko pravnog aspekta ovu su temu predočile sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a radionicama su prisustvovale sutkinja i savjetnice Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske.


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U Zadru, 26. do 28. rujna 2018. godine, u organizaciji Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) i u suradnji s predstavnicima Pravosudne akademije i Rektoratom Sveučilišta u Zadru održan je seminar o osnovama europskog pravnog okvira za zaštitu tržišnog natjecanja, pod nazivom: „Basic Antitrust“. Program seminara, na kojem su sucima iz država Europske unije, predavali uvaženi profesori i suci, izradila je članica podskupine za upravno pravo EJTN-a, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Program: 


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U uredu pučke pravobraniteljice, dana 24. rujna 2018. godine, održan je stručni skup pod nazivom: “Ljudsko pravo na vodu- je li vrijeme za zaštitu Ustavom?“. Na skupu je ponovno ukazano da nedostupnost pouzdane, zdravstveno ispravne vode može ugroziti temeljna ljudska prava građana i posljedično utjecati i na iseljavanje stanovništva. Stoga je na skupu bilo govora o pravu na vodu kao temeljnom pravu, zaštiti voda kroz važeće propise, o komparativnim iskustvima u primjeni prava na vodu, predočena su iskustva isporučitelja javnih usluga i analizirano upravljanje vodnim uslugama u Hrvatskoj. Stručnom skupu je nazočila i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U dane 19. i 20. rujna 2018. godine, održan je u Brussels-u sastanak Podskupine za upravno pravo EJTN-a na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Na sastanku je raspravljano o programima edukacija EJTN-a za 2019. godinu.


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Pravosudna akademija u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, je dana 18. rujna 2018. godine, organizirala Okrugli stol na temu izrade programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i stručnjaka zaposlenih u sustavu pravosuđa specijaliziranih za predmete u kojima sudjeluju djeca. Na Okruglom stolu, na kojem je sudjelovala i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, prikupljali su se podaci potrebni za izradu specijaliziranog programa stručnog usavršavanja stručnjaka u maloljetničkom pravosuđu i psihosocijalnih stručnjaka s naglaskom na potrebne i stvarne kompetencije stručnjaka za postupanje u maloljetničkom pravosuđu u kaznenim, prekršajnim, građanskim i upravnim postupcima.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U Barceloni, dana 17. i 18. rujna 2018. godine održan je uvodni tečaj u program e- učenja o temi: „Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“ za suce i državne odvjetnike iz Hrvatske, Grčke i Španjolske. Između 25 polaznika tečaja, koji organizira Program HELP Vijeća Europe, bila je i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Tijekom 13. i 14. rujna 2018. godine u Sredozemnom institutu za istraživanje života (Mediterranean Institute for Life Sciences), pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa, u Splitu su održani su 12. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani. Organizatori ovog tradicionalnog međunarodnog simpozija su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Sveučilište Pantheon Assas – Pariz II, Državni savjet Francuske, Visoki upravni sud RH i Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja – Robert Schuman u Splitu.

Brojne sudionike ove konferencije pozdravili su dekan splitskog Pravnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Splitu, rektor sveučilišta Panteon-Assas, veleposlanica Republike Francuske, predstavnica dopredsjednika Državnog savjeta Francuske, ministar uprave Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, splitski gradonačelnik te izaslanica župana Splitsko-dalmatinske županije.

Na konferenciji, su se i ovaj puta okupili najbolji hrvatski i francuski znanstvenici iz područja djelovanja javne uprave i upravne znanosti dajući vrijedne inicijative za razvoj javne uprave.

Ulogu moderatora pojedinih tematskih sekcija tijekom Konferencije preuzeli su predsjednik i zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Više na poveznici: http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/PROGRAM--SRPANJ--2018.-word-(2).pdf


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Međunarodno udruženje sudaca za izbjegličko pravo (International Association of Refugee Law Judges- IARLJ) organiziralo je konferenciju o temi: „Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu u azilnom pravu EU“, koja se održavala od 12. do 14. rujna 2018. godine u Kataniji, Sicilija.

IARLJ nastoji poticati znanje da je zaštita od progona zbog rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkom mišljenju,  individualno pravo utemeljeno međunarodnim pravom te da utvrđivanje izbjegličkog statusa i njezin prestanak treba biti podložan vladavini zakona.

Konferenciji, na kojoj je sudjelovala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, su analizirane odluke Europskog suda i predočena je europska regulativa ovog pravnog područja.

Program:


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U povodu pete obljetnice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i 45. obljetnice riječkog Sveučilišta i pravnog studija u Rijeci, Sveučilište u Rijeci i riječki Pravni fakultet organizirali su okrugli stol na temu: "Pet godina Hrvatske u Europskoj uniji - pogled iz pravosuđa". Na skupu je predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, govorio o odnosu hrvatskog Ustavnog suda i Suda Europske unije, koji se, polazeći od svojih nadležnosti u odnosu na stupanj zaštite temeljnih prava zajamčenih Poveljom o temeljnim pravima EU-a, uz praksu suda u Strasbourgu, koristi i praksom suda u Luxemburgu, u vezi s čim je naglašena spremnost za dijalog sudova u primjeni instituta iz članka 267. Ugovora o funkcioniranju EU-a.  Na ovom svečanom skupu na kojem je sudjelovao predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, ugovorena je suradnja Pravnog fakulteta u Rijeci s Građanskim odjelom Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Pravosudna akademija u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske organizirala je jednodnevnu radionicu, održanu 12. lipnja 2018. u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, pod nazivom „Sudska Praksa-SupraNova- Odabir, indeksiranje i objava sudskih odluka za portal SP-RC Zagreb“. Radionici su prisustvovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, voditelj regionalnog centra te suci i sudski savjetnici koji sudjeluju u postupku indeksiranja i objave sudskih odluka na Portalu sudske prakse.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U dane 5. i 6. lipnja 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, pod vodstvom zamjenice ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i sutkinje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, održan je seminar o temi: „Prava intelektualnog vlasništva - osnovni i specijalistički modul“. Na seminaru namijenjenom pravosudnim dužnosnicima, poglavito sucima građanskog, trgovačkog i upravno pravnog područja, sudjelovala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Tijekom prvog dana seminara raspravljeni su osnovni pojmovi o stjecanju i zaštiti autorskih prava, žiga, patenata, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka te provedba prava intelektualnog vlasništva, dok je drugi dan bio posvećen specifičnim obilježjima građanskog postupka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, utvrđivanju činjenica i prihvatljivosti pojedinih dokaza u postupku kao i naknadi štete i mjerama koje se mogu izreći počinitelju povrede.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Dana 29. svibnja 2018., u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, u sklopu programa  stručnog usavršavanja sudaca, održana je radionica o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - građanskopravni aspekt. Na radionici, u kojoj su sudjelovali sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, obrađeni su građansko pravni aspekti članka 8. Konvencije i članka 1. Protokola 3. (zaštita vlasništva) i to odnos između vindikacijskog zahtjeva i prava na dom, prava na pošteno suđenje u građanskim i upravnim postupcima, pravo na mirno uživanje vlasništva, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života te sloboda izražavanja i zabrana diskriminacije.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 28. i 21. svibnja 2018. u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, održane su jednodnevne radionice posvećene Konvenciji o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija).  Radionice pod nazivom „Aarhurška konvencija“, vodile su profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te se na njima obradio upravno pravni i građansko pravni aspekt primjene Konvencije, a analizirani su i uočeni problemi u sudskoj praksi. Radionicama su prisustvovali suci i sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 16. do 18. svibnja 2018. u Opatiji, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu, održan je 56. susret pravnika - Opatija '18 Aktualnosti zakonodavstva i prakse. Na seminaru na kojem su obrađene brojne aktualne teme i teme od značaja za pravni okvir hrvatskog gospodarstva, predavali su mnogi predstavnici hrvatske akademske zajednice i suci,  među kojima je o temi:“Deficiti upravnog spora i (ne)mogućnost interpretacije“ govorio predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Program je moguće vidjeti na stranici:

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U Den Haagu, dana 14. svibnja 2018. u organizaciji ACA EUROPE i Državnog savjeta Nizozemske održan je simpozij o temi:“Tehnologija i pravo“, a dana 15. svibnja 2018. održana je Generalna skupština ACA EUROPE i seminar pod nazivom:“2017. EU pravosuđe- rezultati“. Među uzvanicima koji su sudjelovali u ovim događajima bila je i zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

 Više na : http://www.aca-europe.eu/index.php

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, dana 14. i 15. svibnja 2018. održana je dvodnevna radionica  pod nazivom:“Stečaj potrošača i potrošačko pravo“, koju su vodile sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.  Prvi dan radionice je bio posvećen dvjema Europskim direktivama i to Direktivi 2008/48/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ s relevantnom sudskom praksom Suda EU i Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ,  s pregledom EU prava putnika – potrošača. Drugog dana radionice polaznici su bili upoznati s postupkom stečaja potrošača u Republici Hrvatskoj. Radionicama su prisustvovali suci i sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 11. i 12. svibnja 2018., u organizaciji Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, povodom pete obljetnice hrvatskog članstva u EU, održana je Konferencija pod nazivom:“Uloga prava i sudova u promijeni europske zajednice“. Konferenciji, kojoj je prisustvovao predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,  izlagali su profesori s Pravnog fakulteta u Zagrebu, ministri u Vladi Republike Hrvatske, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudac Europskog suda.

 

Program je moguće pronaći na:

http://pak.hr/cke/_provedba_/Changing%20EU%20-%20Conference%20-%20Schedule%20-%202018-05-03%20-%20OUT%20web.docx


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 10. svibnja 2018. pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske održana je  5. Konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana:“Provedbeni prioriteti i novi izazovi“. Konferenciju je organizirao Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN) i Europskim dokumentacijskim centrom EFZG-a (EDC-KDC). Cilj ove međunarodne interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije  ostvaren je u razmijeni znanja i iskustva o primjeni pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, kako u europskom, tako i u hrvatskom kontekstu. Jedan od predavača na ovoj Konferenciji bila je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Više na: https://pptn.net.efzg.hr/


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Od 8. do 10. svibnja 2018., u organizaciji Centra za mirenje i Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u Trakošćanu je 8., 9. i 10. svibnja 2018. godine održan XV. Kolokvij o arbitraži i mirenju. U radu Kolokvija, uz članove Predsjedništva Sudišta, sudjelovali su suci Vrhovnog suda, Visokog trgovačkog suda, Županijskog suda u Zagrebu, Trgovačkog suda u Zagrebu, Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Trgovačkog suda u Varaždinu te predstavnici Državnog odvjetništva RH, Hrvatske odvjetničke komore i Hrvatske udruge za mirenje. Kolokvij je bio posvećen aktualnim problemima arbitražnog rješavanja sporova i rješavanja sporova mirenje. Među uzvanicima ovog događaja bio je i predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Više na: https://www.hgk.hr/stalno-arbitrazno-sudiste-pri-hgk/o-sudistu


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 8. svibnja 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održana je edukacija na temu:“Azil i migracije“, koju je organizirao Ured pučke pravobraniteljice u suradnji s Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke i Pravosudnom akademijom provodi projekt „Povelja o temeljnim pravima u sudskom postupku“, kojem je cilj podizanje razine svijesti o važnosti primjene Povelje o temeljnim pravima na nacionalnoj razini. Spomenutu edukaciju namijenjenoj sucima upravnih sudova vodila je i zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 4. i 5. svibnja 2018. u Šibeniku je održana XXIII. redovna skupština Hrvatske javnobilježničke komore, kojoj je, kao uzvanik, prisustvovalo predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Više na: http://www.hjk.hr/Naslovnica/Vijesti/ArticleId/173/oamid/602


Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, 4. svibnja 2018., održana je radionica pod nazivom:“Pravno nazivlje i hrvatski jezik u pravosudnim odlukama“ koju su vodili sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i viši znanstveni suradnik u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na radionici, kojoj su prisustvovali suci i sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, raspravljalo se o uporabi hrvatskog standardnog jezika i pravnog nazivlja u odlukama pravosudnih tijela.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 17. travnja 2018., u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, u sklopu programa cijeloživotnog  usavršavanja sudaca, održana je radionica o ustavnosudskoj kontroli akata donesenih u objektivnom upravnom sporu. Radionicu, na kojoj su kroz praksu Ustavnog suda i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske obrađeni ustavnopravni aspekti kontrole akata donesenih u objektivnom upravnom sporu i predočeni problemi koji se javljaju tijekom vođenja objektivnog upravnog spora, vodile su sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, dr.sc. Sanja Otočan i  voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda Republike Hrvatske, Sanja Trgovac. Među brojnim polaznicima radionice bile su sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović Marković, Mira Kovačić, Fedora Lovričević Stojanović, Gordana Marušić Babić i Senka Orlić-Zaninović.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 10. travnja 2018. u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, u okviru projekta Ureda pučke pravobraniteljice, koji taj Ured provodi u suradnji sa Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzman iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke, održana je radionica pod nazivom "Povelja EU o temeljnim pravima u sudskom postupku".  Radionicu, na kojoj su sudjelovali sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ana Berlengi Fellner, Mirjana Čačić, mr.sc. Mirjana Juričić, Gordana Marušić Babić, Arma Vagner-Popović i Lidija Vukičević, vodili su dr.sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 11. do 13. travnja u Poreču, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske i Hrvatske javnobilježničke komore održano je XXIV. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo-obveze-postupak). Savjetovanje je, u ozračju proslave 45. godina osnutka Sveučilišta i Pravnog fakulteta u Rijeci, otvoreno pozdravnim govorima prof.dr. sc. Vesne Crnić-Grotić, dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predstavnika ostalih suorganizatora. U nastavku su tijekom prvog dana savjetovanja obrađene teme iz područja stvarnog  i obveznog prava, drugi dan je bio posvećen temama iz prava društava i financijskog prava kao i temama iz područja upravnog prava, a treći, posljednji, dan savjetovanja bio je ispunjen brojnim izlaganjima iz područja građanskog procesnog prava.

U okviru dijela savjetovanja posvećenog upravnom pravu, o temi:“Troškovi upravnog spora nakon novele Zakona o upravnim sporovima 2017.“, izlagala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović, a Okruglim stolom, tijekom kojeg su otvorene i mnoge druge teme iz područja upravnog prava, moderirao je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 22. ožujka 2018. u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske održan je svečani prijem visoke delegacije predstavnika Ministarstva privrede Republike Srbije pod nazivom “Chapter 6 - Serbian High Delegation's visit to Croatia, na početku studijskog posjeta  delegacije, u okviru projekta pravne podrške pregovorima- PLAC II. Delegaciji, koju je predvodio pomoćnik ministra Ministarstva privrede Republike Srbije,  pozdravio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, gospodin Josip Salopek i pomoćnica ministra u Upravi za građansko, trgovačko i upravno pravo, gospođa Mirela Fučkar. O iskustvima u harmoniziranju pravosudnog sustava iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa, tijekom pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, govorili su  predstavnici Ministarstva pravosuđa i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji društva Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, održano je 15. ožujka 2018. g., u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, jednodnevno savjetovanje pod nazivom:“Otvoreni postupak javne nabave- od pripreme postupka do izvršenja ugovora, korak po korak kroz praksu“. Savjetovanje je organizirano u okviru Programa usavršavanja u području javne nabave koji je odobren od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Na savjetovanju, kojem je prisustvovala sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Franciska Dominković, obrađeno je niz važnih tema iz područja javne nabave.

 

Više o temama u rasporedu predavanja:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

 Dana 13. ožujka 2018., u Pravosudnoj Akademiji, održana je svečanost zatvaranja projekta “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unaprjeđenje edukacije o EU pravu i on-line učenje“ (CRO-EULAW). Pravosudna akademija je provodila projekt kao korisnička institucija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske i nizozemskim Centrom za međunarodnu pravosudnu suradnju. Provedba projekta počela je 24. rujna 2016., a trajala je osamnaest mjeseci. Prilikom svečanosti zatvaranja prisutne je pozdravila ravnateljica Pravosudne akademije Andrea Posavec Franić u svojstvu voditeljice projekta iz zemlje korisnice. Nakon uvodnog govora, uzvanicima su se obratili dr.sc. Kristian Turkalj, državni tajnik Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Mirella Rašić, zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Eric Vincken, voditelj projekta iz zemlje članice / nizozemski Centar za međunarodnu pravosudnu suradnju i Kęstutis Vaškevičius, dugoročni savjetnik za Twinning. Na svečanosti su prezentirani postignuti, iznimno dobri rezultati projekta i uzvanicima je predstavljena koncepcija buduće edukacije pravosudnih dužnosnika i sudskih te državnoodvjetničkih savjetnika u ovom pravnom području. Svečanom zatvaranju projekta prisustvovala je i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 6. ožujka 2018. u organizaciji Hrvatskog pravnog centra, održan je sastanak Koordinacije za azil o temi: „Zbrinjavanje izbjeglica u Hrvatskoj u okviru programa premještanja i preseljenja“, na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora  Lovričević Stojanović. 

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Ured pučke pravobraniteljice u suradnji s Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke i Pravosudnom akademijom provodi projekt „Povelja o temeljnim pravima u sudskom postupku“, kojem je cilj podizanje razine svijesti o važnosti primjene Povelje o temeljnim pravima na nacionalnoj razini. U okviru projekta planirano je sedam edukacija za suce od kojih je, u Pravosudnoj akademiji, dana 2. ožujka 2018.g., održana treća po redu.  O Povelji o temeljenim pravima u pravu EU kroz predmete predavala je Tatjana Vlašić, savjetnica pučke pravobraniteljice, o Dublinskoj uredbi kroz predmete, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, s  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a o  Direktivi o minimalnim standardima za stjecanje statusa izbjeglice kroz predmete, izlagala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Sanja Otočan.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 27. veljače 2018. u organizaciji društva DIB-pametna rješenja d.o.o. održana je jednodnevna radionica na temu:“Novine u pripremi i izradi dokumentacije o javnoj nabavi, priprema ponude, novine kod okvirnog sporazuma“.  Radionicu, na kojoj su pojašnjene bitne novine u izradi dokumentacije o javnoj nabavi s naglaskom na isključenje i uvjete sposobnosti,  kao i priprema ponude u kontekstu novog Zakona o javnoj nabavi, ukazano je i na metode istraživanja tržišta, prethodno savjetovanje, tehničke specifikacije, jednakovrijednost te podjelu predmeta nabave na grupe, vodio je Ivica Pranjić, dipl.oec , a radionici je prisustvovala sudska savjetnica u Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, Franciska Dominković.

 

Program radionice:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 7. veljače 2018. u Bucharestu održan je prvi ovogodišnji sastanak Podskupine za upravno pravo, Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) na kojem je kao članica podskupine sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić- Zaninović. Na sastanku je potvrđen program edukacije sudaca, u organizaciji EJTN-a za 2018. godinu i  dogovoren raspored obveza za organiziranje radionica i seminara u 2019. godini.  Jedna od aktivnosti, čiji je program u cijelosti usvojen i potvrđen, je seminar o osnovama ANTITRUST zakonodavstva EU, koji će se održati u rujnu ove godine u Zadru.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 7. i 8. veljače 2018. u Budvi, pod pokroviteljstvom Europske Unije i Vijeća Europe, u organizaciji Upravnog suda Crne Gore, održana je radionica pod nazivom:“Primjena Europske konvencije o ljudskim pravima u praksi upravnih sudova - razmjena regionalnog iskustva“.  Na radionici su svoja iskustva o sporu pune jurisdikcije i primjeni prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu te o odgodnom učinku tužbe razmijenili suci s vrhovnih sudova Crne Gore i Srbije i suci Upravnog suda Crne Gore te drugi pravosudni djelatnici, a o članku 6. stavku 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda u upravnom sporu u Republici Hrvatskoj je govorila sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan. Radionici su prisustvovale sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Blanša Turić i predsjednica Upravnog suda u Zagrebu, sutkinja Meri Dominis Herman.

 

Program radionice:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 31. siječnja 2018., u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku- Prijelazni instrument Twinning projekt “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unaprjeđenje edukacije o EU pravu i on-line učenje” (CRO EULAW), održana je jednodnevna radionica o:“Pravu tržišnog natjecanja Europske Unije“. Radionicu su u svojstvu predavača vodili profesor Siniša Petrović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudac Vrhovnog upravnog suda u Litvi, Irmantas Jarukaitis, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Branka Čiraković i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Senka Orlić-Zaninović.

Na radionici su razmatrani razni aspekti zaštite tržišnog natjecanja, od razgraničenja nadležnosti između Europske Komisije i nacionalnih tijela; naravi postupka utvrđivanja povrede prava tržišnog natjecanja; jamstva poštenog suđenja; tereta dokazivanja i dokaznog standarda do bitnih pretpostavki izvanugovorne odgovornosti za povrede prava tržišnog natjecanja EU-a prema odredbama Direktive o pravilima o naknadi štete i njezinog prijenosa u domaći pravni poredak. Radionici su prisustvovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Blanša Turić i Boris Marković.

 

Program radionice:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U suradnji Hrvatskog pravnog centra, Pravosudne akademije i UNHCR-a održan je dana 28. studenog 2017. seminar za suce upravnih sudova pod nazivom.“Postupak odobrenja međunarodne zaštite- klauzule isključenja“ tijekom kojeg je pravna savjetnica na Europskom sudu za ljudska prava gospođa Enida Turković izlagala o pravu na azila i načelu zabrane prisilnog udaljenja i vraćanja, kao i o klauzuli isključenja u odnosu na moguću povredu članka 3. i 8.  Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi ESLJP-a, a o kaznenim i sigurnosnim pitanjima u odnosu na Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951.g. nazočne je informirao pravni savjetnik UNHCR-a za isključenje izbjegličkog statusa, gospodin Cameron Rashleigh. Seminaru su prisustvovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Gordana Marušić-Babić i Arma Vagner Popović.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 15. studenog 2017. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održana je Međunarodna konferencija povodom obilježavanja 20 godina rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Prisutne su pozdravili predsjednik Vijeća Agencije  Mladen Cerovac, predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora Darinko Kosor, dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić te predstavnici OECD-a i Glavne uprave Europske Komisije za tržišno natjecanje. Na ovom visokom skupu je, uz ostale paneliste, o Sudskoj zaštiti u predmetima tržišnog natjecanja izlagala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Blanša Turić.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 9. studenog 2017. u organizaciji Pravosudne akademije održan je Okrugli stol na temu „Republika Hrvatska- 20 godina pred Europskom sudom za ljudska prava“.

Nazočnima se uvodno obratio predsjednik Europskog suda za ljudska prava (ESLJP), Nj.E. Guido Raimondi kao i sutkinja tog Suda prof. dr.sc. Ksenija Turković. Nastavno su, o implementaciji Konvencije, postupcima koji se vode u odnosu na Republiku Hrvatsku (RH), o zastupanju pred Sudom, o ulozi domaćih sudova u izvršenju presuda ESLJP, o praksi tog Suda kao hrvatskoj praksi i o razvoju primjene konvencijskih standarda u Republici Hrvatskoj, izlagali Zastupnica RH pred ESLJP, Štefica Stažnik,sutkinja Vrhovnog suda Rh, davorka Lukanović Ivanišević, zamjenica predsjednika Ustavnog suda RH, Snježana Bagić. profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu i članica Venecijanske komisije Vijeća Europe, dr.sc. Jasna Omejec i prof.dr.sc. Nina Vajić  prije sutkinja ESLJP; predsjednica savjetodavnog panela eksperata o kandidatima za izvor sudaca tog Suda. Na okruglom stolu sudjelovale su sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ljiljana Karlovčan Đurović, Ana Berlengi Fellner, Gordana Marušić Babić i Marina Kosović.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija  je dana 9. studenog 2017. organizirala radionicu pod nazivom: „Deontologija profesije sudac/državni odvjetnik i sukob interesa”, pod vodstvom suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damira Kosa i zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Darka Kliera. Na radionici je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Gordana Marušić Babić.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske trenerske mreže sudaca (EJTN), u dane 2. i 3. studenog 2017.  održana je  u Stockholmu edukacija sudaca država članica EU na seminaru o temi „Pravo azila Europske unije“.  Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Gordana Marušić Babić.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Povodom Europskog dana pravosuđa 25. listopada 2017., u organizaciji Ministarstva pravosuđa, u hotelu The Westin u Zagrebu, održana je Konferencija „Brže, bolje, modernije pravosuđe“ kojoj je kao uzvanik prisustvovao predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.

 

Konferenciju je uvodnim govorom otvorio predsjednik Republike Hrvatske Vlade Andrej Plenković. Kroz tri panela Konferencije-Moderno pravosuđe, Dugotrajnost sudskih postupaka i Alternativni načini rješavanja sporova potrošača i gospodarstvenika, otvorena je stručna rasprava o daljnjem razvoju hrvatskoga pravosuđa i  njegovom osuvremenjivanju.

 

Više o ovom važnom događaju sa stranica Vlade Republike Hrvatske: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0bvXtqnXAhUCDuwKHXWDC90QFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fvlada.gov.hr%2Fvijesti%2Fpredsjednik-vlade-andrej-plenkovic-na-konferenciji-brze-bolje-modernije-pravosudje-22693%2F22693&usg=AOvVaw3o1XxmubCIIwSIozC3Q8CG

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 25. i 26. listopada 2017., Državna škola za javnu upravu u suradnji s Ecole Nationale d`Administration (ENA) i francuskim veleposlanstvom u Zagrebu organizirala je jednodnevnu radionicu pod nazivom „A case-study methodology based on genuine cases: The French ENA approach - Cases on Public Management and Ethics“ na kojoj je prezentirano korištenje case study-ja kao jedne od metoda u provedbi treninga. Radionicu je vodila francuska stručnjakinja i trenerica, gospođa Anne Azam Pradeilees, ENA diplomant i međunarodna stručnjakinja za reformu javne uprave (PAR) i regionalni razvoj (RD) sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u međunarodnoj suradnji, procesima pristupanja Europskoj uniji i institucionalne izgradnje, u provedbi projekata, osobito na području PAR-a, upravljanja, dekoncentracije i decentralizacije, regionalne politike (ERDF, ESF), ali također iznimno iskustvo u provedbi treninga, osobito za državne službenike.  Na radionicama su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,  Lidija Vukičević i Senka Orlić-Zaninović.

 

Program radionice

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U Hrvatskoj obrtničkoj komori, u dane 24. i 25. listopada 2017.,  održana je 8. Međunarodna konferencija „Alternativno rješavanje sporova- suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“. Otvorenju su prisustvovali ugledni gosti, a Konferenciju je u ime predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, otvorio ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Neke od glavnih tema konferencije, kojoj je prisustvovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan, bile su: Razvoj i primjeri on-line rješavanja sporova, Primjena digitalnih alata- Cyberjustice, Medijacija u državama članicama EU i mnoge druge.

Više o ovoj Konferenciji moguće je pročitati na stranici: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimlIyjxKnXAhUQp6QKHWKECKUQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.hok.hr%2Fpress%2Fnovosti%2Fodrzana_8_medunarodna_konferencija_o_alternativnom_rjesavanju_sporova&usg=AOvVaw0osWyrbtJ_Ff_u-kjrQ-YN

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija u suradnji sa Zavodom za intelektualno vlasništvo organizirala je, u dane 23. i 24. listopada 2017., seminar pod nazivom: „Prava intelektualnog vlasništva-osnovni i specijalistički modul“, kojem je prisustvovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr.sc. Mirjana Juričić.

 

Na seminaru  koji su vodili suci Visokog trgovačkog suda i zamjenica ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo razmatralo se o specifičnim obilježjima građanskog postupka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

 

Program Osnovni modul

Program Specijalistički modul

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U prostorijama Gradskog društva Crveni križ, u organizaciji Hrvatskog pravnog centra, održan je dana 13. listopada 2017., sastanak Koordinacijske grupe za azil, na kojem je predstavljena tema:“Novela Zakona o strancima- primjena u području azila i migracija“. Na sastanku je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora  Lovričević-Stojanović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U okviru projekta: “Povelja europske unije o temeljnim pravima u sudskom postupku Ureda pučkog pravobranitelja i projektnih partnera, čiji je sudionik i Pravosudna akademija, u dane  12. i 13. listopada 2017., održana je druga radna konferencija sa svrhom edukacije i razmjene iskustava sudaca, o primjeni Povelje o temeljnim pravima u nacionalnom kontekstu i o primjeni Povelje u području azila i migracije. Konferencija je održana u Ateni, a na njoj je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan.

 

Više o konferenciji na: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihr4z40KnXAhXJwKQKHdg4AasQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cecl2.gr%2Findex.php%2Fen%2Fevents%2Fconferences%2F614-working-conference-charter-of-fundamental-rights-and-judicial-practice&usg=AOvVaw0A6kpmjbTwma79WR8XJRfQ

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 11. listopada 2017. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održana je i druga radionica o temi: „Primjena prava EU u upravnom sporu“. Na radionici, koju su vodili prof.dr.sc. Petar Bačić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske mr.sc. Inga Vezmar Barlek, predstavljeni su izvori, nastanak, status Povelje EU o temeljnim pravima te njena struktura i sadržaj, a kroz praktične primjere raspravljena je njena primjena u upravnom sporu i uloga upravnog suda u upravnom sporu u kojem je podnesen zahtjev za prethodnu odluku. U radionici su sudjelovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Marina Kosović Marković, Arma Vagner Popović, Lidija Vukičević, Gordana Marušić Babić, Fedora  Lovričević-Stojanović, Mirjana Čačić te sudski savjetnici Marijana Čuk Kostrec i Franciska Dominković.

 

Program radionice

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U Opatiji, u dane 6. i 7. listopada održana je  5. Međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević pod nazivom:“Informacije i podaci: Pogled u budućnost“. Na konferenciji kojoj su prisustvovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr.sc. Mirjana Juričić, Lidija Vukičević i Boris Marković, obrađen je odnos zaštite osobnih podataka nasuprot pravu na pristup informacijama, upravljanje zaštitom podataka, građanskopravnim aspektima zaštite podataka i ulozi Općeg suda EU u primjeni Uredbe 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima.

 

Program radionice: https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvMjj1anXAhVB_KQKHVLZDrEQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fps5konferencija.law.hr%2Fprogram.php&usg=AOvVaw0kky4YEkqHZh_EEihcrE0R

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 2. do 6. listopada 2017.g., u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku, TWINNING PROJEKT: “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unaprjeđenje edukacije o EU pravu i on-line učenje” (CRO EULAW), organizirano je studijsko putovanje u Kraljevinu Španjolsku za deset hrvatskih sudaca i državnih odvjetnika.  Studijski program je obuhvatio upoznavanje sudionika s organizacijom, uvjetima upisa i strukturom  programa edukacije za suce, prije polaganja državnog ispita u Španjolskoj pravosudnoj školi koja se nalazi u Barceloni te Centra za trajno usavršavanje sudaca u Madridu koji, u sklopu programa cijelo-životnog obrazovanja, provodi edukaciju sudaca. Tijekom studijskog putovanja predstavljen je i Centar za pravne studije u kojem se državni odvjetnici educiraju prije i nakon polaganja državnog ispita, a bavi se i edukacijom sudskih službenika.  Studijsko putovanje je obuhvatilo i posjet Vrhovnom sudu Kraljevine Španjolske i Palači pravde-drugostupanjskom sudu autonomne provincije Segovia. Među sucima, sudionicima ovog studijskog putovanja bila je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 28. i 29. rujna 2017. u suradnji Zaklade Konrad Adenauer i Pravosudne akademije održan je seminar o etici sudaca. Tijekom prvog dana seminara predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa je izlagao o Kodeksu sudačke etike u Republici Hrvatskoj, a sutkinja Vrhovnog suda Republike Slovenije Nina Betetto o međunarodnim standardima etike sudaca te o neovisnosti i nepristranosti sudaca, dok je kodekse sudačke etike zemalja sudionica predstavio sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Marin Mrčela. Tijekom drugog dana seminara održane su interaktivne radionice na kojima su obrađeni praktični primjeri s naglaskom na komuniciranje putem društvenih mreža. Seminaru su  prisustvovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ana Berlengi Fellner, Mirjana Čačić, mr.sc. Mirjana Juričić, Marina Kosović-Marković, Gordana Marušić-Babić, Arma Vagner Popović i Dijana Vidović.

Više o ovom seminaru, uključivo i galeriju fotografija moguće je pronaći na stranici:

https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9N_uu-PWAhXKvBQKHUlDDmYQFghAMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pak.hr%2Fclanak%2Forganiziran-seminar-o-sudackoj-etici-u-suradnji-sa-zakladom-konrad-adenauer-pravosudna-akdemija-zagreb-28-i-29-rujna-2017-25453.html&usg=AOvVaw278vLzgLCW9aHJEmUVI7hR

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 29. rujna 2017. održan je drugi sastanak Podskupine za upravno pravo Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) na kojem je kao članica podskupine sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović. Na sastanku se raspravljao program radionica i seminara koji će EJTN organizirati za suce država članica, tijekom 2018. godine.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 27. rujna 2017. u prostorijama Pravosudne akademije u Zagrebu, održana je radionica pod nazivom: “Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksa ESLJP“- građansko pravni aspekt. Voditelji radionice Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vitomir Boić, sudac i predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici obradili su građanskopravne aspekte članka 8. Konvencije i članak 1. Protokola 3. i to: odnos između vindikacijskog zahtjeva i prava na dom, pravo na pošteno suđenje u građanskim i upravnim postupcima, pravo na mirno uživanje vlasništva, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života te slobodu izražavanja i zabranu diskriminacije. Na radionici su sudjelovale sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Gordana Marušić Babić i sudske savjetnice  Marijana Čuk Kostrec, Franciska Dominković, Andreja Pejković Rabi, Žanet Vidović i Marina Zagorec.

Program radionice

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 26. rujna 2017., u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, pod vodstvom prof.dr.sc. Petra Bačića s Pravnog fakulteta u Splitu i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, održana je radionica o temi: „Primjena prava EU u upravnom sporu“. Na radionici na kojoj su sudjelovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Mira Kovačić, Boris Marković, Sanja Otočan, Blanša Turić i sudski savjetnici Andreja Pejković Rabi te Juraj Dujam, predstavljeni su izvori, nastanak, status Povelje EU o temeljnim pravima te njena struktura i sadržaj, a kroz praktične primjere raspravljena je njena primjena u upravnom sporu i uloga upravnog suda u upravnom sporu u kojem je podnesen zahtjev za prethodnu odluku.

Program radionice

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 19. rujna 2017. održana je u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu i druga jednodnevna radionica pod nazivom:“Primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu“, koju su vodili prof. dr. sc. Daria Đerđe, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i prof.dr.sc. Aleksandra Maganić s Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na radionici u kojima su sudjelovali sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Juraj Dujam, Ljerka Morović Pavić, Dubravko Muc, Srđan Papić, Andreja Pejković Rabi, Josip Petković i Marina Zagorec, analizirane su pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima, prezentirane dileme u povezivanju ovog Zakona s odredbama parničnog postupka i raspravljena primjena pojedinih procesnih instituta u praksi.

Program radionice

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 14. i 15. rujna 2017., u Mediteranskom institutu za istraživanje života u Splitu, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i u organizaciji Pravnog fakulteta u Splitu, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Pantheon Asssas-Paris 2, Državnog savjeta Republike Francuske, Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja „R. Schuman“ u Splitu, a uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske, Veleposlanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita održan je tradicionalni međunarodni simpozij Hrvatsko-francuski upravnopravni dani posvećeni temi:“Djelovanje javne uprave“.

Na otvaranju simpozija pozdravne govore su održali Ivana Vukov, izaslanica predsjednika Vlade RH i posebna savjetnica Vlade za unaprjeđenje javnih politika, Lovro Kuščević, ministar uprave Republike Hrvatske, Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Mario Jelušić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, Corinne Meunier, veleposlanica Republike Francuske, Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Martine de Boisdeffre, predsjednica Odjela za izvješća i studije Državnog savjeta Republike Francuske, Guillaume Leyte, rektor Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-2), Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, Željko Radić, dekan Pravnog fakulteta u Splitu, Marija Čizmić, predstavnica Splitsko-dalmatinske županije i Jelena Hrgović, zamjenica gradonačelnika Splita.

Prvi dan simpozija bio je posvećen predstavljanju uvodnih i posebnih izvješća te rasprava  o temama: „Javno službovanje“ i  „Javno vlasništvo“ koje teme su pod predsjedavanjem Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ives Gounin, voditelja međunarodnih odnosa Državnog savjeta Republike Francuske, Božidara Horvata, predsjednika Upravnog suda u Osijeku i Daria Đerđe, redovitog profesora Pravnog fakulteta u Rijeci, izlagali eminentni predavači.

Drugog dana simpozija obrađivana je tema: “Porezna komponenta djelovanja uprave“, u okviru koje, su temu pod nazivom:“ Upravni spor i upravni postupak u poreznim stvarima u Republici Hrvatskoj, izlagali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Boris Marković i Blanša Turić.

Simpoziju je prisustvovala i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Inga Vezmar Barlek.

Program simpozija je dostupan na slijedećim adresama:

http://www.pravst.unist.hr/novosti.php?p=10&s=2277

http://www.medils.hr/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=608&articleid=182&documentid=229

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

29. lipnja 2017. – U organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u atriju palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Trgu N. Š. Zrinskog 11, u četvrtak 29. lipnja održan je Okrugli stol o upravnom sudovanju u  Republici Hrvatskoj.

Iako se, upravnosudska zaštita, povijesno gledajući, provodi se u različitim oblicima organiziranja  već više od 150 godina, u različitim širim državnim zajednicama na tlu cijele Hrvatske ili u samo pojedinim njenim dijelovima, tek je 1977.g. osnovan specijalizirani sud nadležan za ovo pravno područje.

Upravni sud  Republike Hrvatske ustanovljen je Zakonom o redovnim sudovima, a počeo je s radom 1. srpnja 1977., kada je novo osnovani Sud preuzeo dio nadležnosti i sve neriješene predmete upravnih sporova iz dotadašnje nadležnosti Vrhovnog suda Hrvatske i upravno-računske sporove iz nadležnosti tadašnjeg Višeg privrednog suda  Republike Hrvatske.

Takav koncept upravnosudske zaštite s jednim upravnim sudom čija se nadležnost za rješavanje upravnih sporova protezala na područje cijele države zadržao se do 1. siječnja 2012. kada je na snagu stupio novi Zakon o upravnim sporovima.

Neposredni povod organiziranju ovog znanstvenog i stručnog skupa bilo je obilježavanje 40. godišnjice osnivanja Upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Skup je otvorio predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić koji je podsjetio da su u sklopu Akademijinog ciklusa Modernizacija prava u posljednjih desetak godina obrađene brojne teme s pravnog područja. Istaknuo je da se na nekim dijelovima Hrvatske upravnosudska zaštita provodi u različitim oblicima organiziranja više od 150 godina, iako prema kriteriju organizirane upravnosudske zaštite ona traje kontinuirano 40 godina. Prema riječima akademika Kusića, upravnopravna zaštita je civilizacijski iskorak jer omogućava građanima ostvarivanje njihovih prava u slučajevima sporova s administracijom. Na skupu su govorili i predsjednik Visokog upravnog suda Ante Galić, predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin i državni tajnik Ministarstva pravosuđa Josip Salapić.

Prof. dr. sc. Dragan Medvedović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dao je povijesni pregled organizacije upravnog sudstva u Hrvatskoj, pojasnivši da je ono uvedeno u austrijskoj polovici Austro-Ugarske 1867. te je od hrvatskih zemalja obuhvaćalo Dalmaciju i Istru. U ugarskoj polovici monarhije upravno sudovanje je uvedeno 1896., ali nije se odnosilo na Hrvatsku i Slavoniju već od današnjih dijelova Hrvatske samo na Rijeku, Međimurje i Baranju koje su bile dio Ugarske.

Prof. dr. sc. Dario Đerđa s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Ante Galić govorili su o upravnom sporu kao jamstvu zakonitosti rada uprave, sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec o kontrolnim ovlastima Vrhovnog suda povodom odlučivanja o zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne sudske odluke, prof. dr. sc. Jasna Omejec s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o ulozi upravnog sudstva u zaštiti i promicanju hrvatskih ustavnih vrednota, a sudac Suda Europske unije prof. dr. sc. Siniša Rodin o procesnim aspektima kontrole zakonitosti akata Europske unije.

 

Svečanom skupu i Okruglom stolu prisustvovali su brojni uglednici,  profesori, suci, državni odvjetnici i predstavnici medija.

 

PROGRAM:                                      SLIKA 1:                                     SLIKA 2:

 

SLIKA 3:                          SLIKA 4:                           SLIKA 5:                         SLIKA 6:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 31. svibnja 2017., u organizaciji Pravosudne akademije, održana je radionica „Projekt EU- „Daljnja izgradnja ECLI-a (europske identifikacijske oznake sudske prakse)“ 2015. – 2017., kojim, kao nacionalni ECLI koordinator, koordinira Vrhovni sud Republike Hrvatske. 

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI- European Case Law Identifier) je oznaka pojedine (sudske) odluke, koju primjenjuju Sud Europske unije, Europski patentni ured i pojedine države članice EU, a čini je kombinacija slova i brojaka.

Jedan od predviđenih rezultata projekta „Daljnja izgradnja ECLI-a“ je uvođenje ECLI broja u sustav SupraNova te izrada poveznice s ECLI pretraživačem Europskog portala e-pravosuđa. 

Svrha projekta je omogućiti pretraživanje sudskih odluka uz primjenu standardizirane, ali jednostavne i razumljive identifikacijske oznake, koja će rezultirati jednostavnijim pozivanjem na postojeću sudsku praksu domaćih sudova, ali i europskih te sudova drugih država članica.

Na radionici su sudjelovale Mira Kovačić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Marija Tomas Mišetić, sudska savjetnica u Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, obje iz Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i ujedno članice uredništva regionalnog centra za SupraNovu u Zagrebu, Centra sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Dana 24. svibnja 2017., u Zagrebu, Pravosudna akademija je organizirala jednodnevnu radionicu o temi: “Primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu“ pod vodstvom prof. dr. sc. Daria Đerđe, predstojnika Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i prof.dr.sc. Aleksandre Maganić s Katedre građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Na radionicama u kojima su sudjelovali sutkinja Senka Orlić-Zaninović, više sudske savjetnice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Blaženka Drdić i Veseljka Kos te  sudska savjetnica tog suda Žanet Vidović, analizirane su pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima, prezentirane dileme u povezivanju ovog Zakona s odredbama parničnog postupka i raspravljena primjena pojedinih procesnih instituta u praksi.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 16. svibnja 2017. održana je u Den Haagu Generalna skupština ACA-EUROPE 2017. kojoj su nazočili  sudac Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 15. svibnja 2017., u Den Haagu, održan je i seminar pod nazivom „Bolja regulacija“ (Better Regulation“) u organizaciji ACA-EUROPE 2017., na kojem su sudjelovali sudac Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i sutkinja tog suda Inga Vezmar Barlek.

Prisutne su pozdravili i uvodno obrazložili teme seminara Piet Hein Donner, predsjednik ACA EUROPE i potpredsjednik Državnog savjeta Nizozemske te Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske Komisije. Svoje osvrte dali su profesor Thomas von Danwitz, sudac Europskog suda, Jean-Marc Sauve, potpredsjednik Državnog savjeta Francuske i profesor Klaus Rennert, predsjednik Saveznog upravnog suda Njemačke.

Na seminaru su analizirane mogućnosti, kojima raspolažu nacionalni upravni suci, kako bi vlastitim zakonodavcima dali povratne informacije o primjeni zakona i stečenim iskustvima vezanim za kvalitetu propisa, kao i ograničenja koja su identificirali članovi ACA-e, uzimajući u obzir načelo „Provjere i ravnoteže“ i neovisnost pravosuđa (najbolje prakse).

Opće izvješće za ovaj seminar dostupno je na adresi:http://www.aca-europe.eu/index.php

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji društva Inženjerski biro d.d. Zagreb, u suradnji s Ministarstvom uprave, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Pravnim fakultetom u Rijeci održano je, dana 11. i 12. svibnja 2017., u Opatiji, savjetovanje „Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja – 2017.

Na savjetovanju je o temi:“Standardi izrade i tumačenja pravnih propisa u Hrvatskoj“ izlagao prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet u Rijeci, o temi:“Novine u postupku izvlaštenja“, Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, temu: “Aktualna pitanja u postupcima legalizacije“ obradila je sutkinja Meri Dominis Herman, predsjednica Upravnog suda u Zagrebu, temu: “Prostorno uređenje i gradnja u upravno sudskoj praksi“, Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci, dok je temu: „Uvođenje poreza na nekretnine – postupak utvrđivanja činjenica i razreza poreza na nekretnine (“sudbina” komunalne naknade i poreza na kuće za odmor) izložila mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, zamjenica ravnatelja Porezne uprave, Ministarstvo financija. Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave govorio je o temi:“Neka pitanja pravne i sudske prakse u javnoj nabavi“, a temu:“Imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanova –upravnosudska zaštita“, izložio je dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci. O praksi u primjeni službeničkog zakonodavstva i poreznim obilježjima primitaka lokalnih službenika i namještenika te lokalnih dužnosnika prema propisima koji su na snazi od 1. siječnja 2017., predavale su Sanda Pipunić, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav, Ministarstvo uprave i dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

 

Program:

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 27. travnja 2017., u Hotelu Westin u Zagrebu, održana je, u organizaciji Pravosudne akademije, svečanost dodjela potvrda o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, kojoj je prisustvovala zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske sutkinja Sanja Otočan.

Na svečanosti su, kolegama koji su, u skladu s člankom 33.a Zakona o pravosudnoj akademiji (“Narodne novine“, broj 153/09,127/10 i 85/15), pred Povjerenstvom za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, koje čine dva člana iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva člana iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i jedan član iz reda Ministarstva pravosuđa, položili završni ispit, dodijeljene potvrde o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

Riječ je o kolegama koji nisu pohađali Državnu školu za pravosudne dužnosnike, ali koji su nakon položenog pravosudnog ispita najmanje četiri godine radili na pravnim poslovima, a završni ispit su položili s ostvarenih najmanje 225 od mogućih 300 bodova.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji društva „Novi informator“ održano je, u hotelu Sheraton u Zagrebu, dana 26. travnja 2017., savjetovanje pod nazivom: „Sve o novinama u gradnji, prostornom uređenju, legalizaciji zgrada i komunalnom gospodarstvu“.

Savjetovanje je započelo predavanjem Josipa Bienenfelda dipl. iur., načelnika u Sektoru za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s naglaskom na novine i na rokove u postupku,  potom je dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije, izlagala o pravnom statusu i ugovornom financiranju komunalne infrastrukture i o komunalnoj naknadi u odnosu na porezne propise, dok je Snježana Frković dipl. iur., zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, predavala o novom Zakonu o koncesijama. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Jadranko Jug dipl. iur., predavao je o pravu na naknadu za zemljište na kojem je izgrađena javna ili nerazvrstana cesta u postupku izvlaštenja u odnosu na nesređeno zemljišnoknjižno stanje, a Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice Općinskog suda u Zagrebu, Stalne službe u Sesvetama, izlagala je o redovitom postupku upisa zgrada u katastar i zemljišne knjige, kao i o postupku obnove zemljišne knjige.

Savjetovanju je prisustvovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović Marković.

Program: http://novi-informator.net/savjetovanja/savjetovanje-sve-o-novinama-u-gradnji-prostornom-ure%C4%91enju-legalizaciji-zgrada-i-u

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U dane 6. i 26. travnja 2017., u okviru programa Pravosudne akademije za cjeloživotno stručno usavršavanje službenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika u 2017. godini, održane su jednodnevne radionice pod nazivom: “Praksa Europskog suda za ljudska prava relevantna za upravni spor“.

Na radionici su interpretirane i analizirane relevantne presude Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) kojima su, u upravnim predmetima, vođenim protiv RH i drugih država članica Vijeća Europe, utvrđene povrede članka 6. stavka 1. i članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članka 1. Protokola 1 uz tu Konvenciju.

Praktični dio radionice bio je posvećen primjeni mjera za otklanjanje povreda konvencijskih prava u  konkretnim slučajevima.

Radionice, kojima su prisustvovali mnogobrojni suci i savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kao i suci te savjetnici u upravnim sudovima vodile su sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan i Ljiljana Karlović Đurović.

Program radionice

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

ZŠEM Poslovna akademija, Zagrebačke škole ekonomije i managementa, organizirala je dana 10. travnja 2017., seminar  o temi: “Primjena novih standarda u zaštiti osobnih podataka i informacija“ pod vodstvom dr.sc. Petra Miševića, stručnjaka za poslove zaštite nacionalnih i međunarodnih podataka. Na seminaru, kojem je prisustvovao Juraj Dujam, viši savjetnik i tajnik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, polaznici su upućeni u zahtjeve nove Opće uredbe Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca koja obvezuje javni, privatni i državni sektor na poduzimanje jačih mjera zaštite osobnih podataka građana Europske unije i o načinima zaštite podataka u poslovnoj komunikaciji te primjeni standarda u području informacijske sigurnosti u svrhu zaštite osobnih podataka i informacija.

Uredba se može pročitati na adresi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Ministarstvo pravosuđa i Hrvatsko novinarsko društvo održali su dana 31. ožujka 2017., u Velikoj dvorani Novinarskog doma, okrugli stol pod nazivom „Mediji i pravosuđe“.  Okruglom stolu su prisustvovali veleposlanica Kraljevine Norveške Astrid Versto, ministar pravosuđa Ante Šprlje, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, državna tajnica Maja Grubišin te brojni uglednici iz sudstva i državnog odvjetništva i novinarske profesije.

 

U uvodnom i pozdravnom govoru državna tajnica Maja Grubišin naglasila je važnost proaktivnog pristupa pravosuđa prema medijima sa svrhom osiguravanja kvalitetne i kontinuirane suradnje, a kasnije je izložila dostupne statističke podatke o sudskim postupcima protiv novinara i nakladnika, zbog kaznenih djela uvrede, klevete i teškog sramoćenja.

 

Ministar pravosuđa Ante Šprlje je izlagao o transparentnosti pravosuđa i pravosudnih tijela i njihovoj izloženosti medijskoj kritici. Ukazao je na problem uloge medija u kreiranju negativne percepcije javnosti o učinkovitosti sustava, o rasprostranjenosti korupcije i o samom sudačkom poslu te naglasio da su u odnosu između pravosuđa i društva, ključan segment mediji, jer upravo mediji oblikuju javno mišljenje o radu sudova i državnih odvjetništava. Zaključno je istaknuo da je krajnji cilj kontinuiranog rada Ministarstva pravosuđa učinkovito moderno hrvatsko pravosuđe, koje je dostupno svim građanima.

 

Veleposlanica Kraljevine Norveške Astrid Versto ukazala je na važnost kontinuirane i konstruktivne suradnje medija i Ministarstva pravosuđa, sa svrhom podizanja svijesti javnosti o funkcioniranju pravosudnog sustava.

 

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac je izlagao o unapređenju odnosa i boljoj povezanosti pravosuđa, društva i medija te o oblicima i dobroj praksi u suradnji pravosudnih tijela i medijskih izvjestitelja.

 

O problemu dvostruke odgovornosti (parnične i kaznene) urednika i medijskih kuća, kao i o zakonskim ograničenjima i tajnosti podataka u odnosu na istraživačke ovlasti novinara govorila je novinarka Jutarnjeg lista i potpredsjednica HND-a Slavica Lukić.

 

Pitanje granica prilikom iznošenja informacija o pojedinačnim sudskim predmetima i postupcima pred Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske aktualizirali su glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Martina Mihordin i urednik u Jutarnjem listu Dušan Miljuš.

 

Nakon  zaključene rasprave je najavljena izrada publikacije „Mediji i pravosuđe“.

 

Okruglom stolu je prisustvovala glasnogovornica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,  sutkinja Senka Orlić-Zaninović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U okviru projekta „Povelja Europske unije o temeljnim pravima u sudskom postupku" koji vodi Ured pučke pravobraniteljice RH, u suradnji s projektnim partnerima Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke, uz suradnju Pravosudne akademije, planirane su, za suce, edukacije o Povelji o temeljnim pravima, pojedinim pravima iz Povelje te primjeni Povelje u području azila, kao i radne konferencije na kojima će stručnjaci iz uključenih država članica imati priliku razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse u području primjene Povelje.

 

U dane 29. i 30. ožujka 2017. u Beču, u sklopu ovog projekta, održana je prva Konferencija za suce i ostale pravnike praktičare na temu Povelje EU-a o temeljnim pravima.

 

Konferenciji na kojoj je izložen prikaz primjene Povelje u sadašnjoj praksi te analizirane mogućnosti njene daljnje primjene u sudskoj praksi i zakonodavstvu, kao i potrebe za edukacijom sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, prisustvovala je zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, sutkinja Sanja Otočan.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Vrhovnog suda Republike Slovenije i ACA Europe, dana 23. i 24. ožujka 2017. u Ljubljani, održan je seminar na temu „Upravne kazne u europskom pravu“ (Administrative penalties in European law), kojem su prisustvovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednik suda Ante Galić i  Inga Vezmar Barlek.

 

Nakon pozdravnih govora predsjednika Republike Slovenije Boruta Pahora, mag. Damjana Florjančiča, predsjednika Vrhovnog suda Republike Slovenije te predsjednika uprave ACA Europe i zamjenika predsjednika Državnog savjeta Nizozemske gospodina Piet Hein Donnera, o upravnim  kaznama u praksi Europskog suda izlagao je dr. Marko Ilešič,  sudac i predsjednik vijeća u tom sudu.

 

O upravnim kaznama u praksi Europskog suda za ljudska prava govorili su dr. Francesco Goisis, redovni profesor Upravnog prava na Sveučilištu u Milanu i dr. Miriam Allena, asistentica na katedri Upravnog prava u Bocconi sveučilištu u Milanu, a o praksi Europske komisije, Hubert van Vliet i Petre Alexandru Biolan, pravni savjetnici u grupi za kontrolu konkurencije pri Europskoj komisiji. Diskusijom koja je uslijedila, nakon što je predsjednica sedmog vijeća Državnog savjeta Republike Francuske Christine Maugüé predstavila analizu izvješća država članica, moderirao je prof. dr. Erik Kerševan, sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije.

 

Više obavijesti o ovom seminaru i o općem izvješću te analizi izvješća država članica, moguće je preuzeti sa stranice www.aca-europe.eu/index.php/en/ u izborniku „seminars“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Europska trenerska mreža sudaca EJTN organizirala je dana 16. ožujka 2017. u Rimu, sastanak Radne podskupine za upravno pravo kojem je prisustvovala članica podskupine sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Senka Orlić-Zaninović. Na sastanku je predstavljen program edukacijskih radionica za 2017.g., čiji se program može pronaći na internetskoj stranici EJTN www.ejtn.eu/- bazi trenerskih aktivnosti EJTN-a i predstavljeno je izvješće o restrukturiranju podskupine te financijske mogućnosti za daljnji razvoj programa edukacije. Na sastanku je dogovorena dopuna sadržaja evaluacijskog upitnika za radionice i podijeljene dužnosti članovima Radne podskupine za upravno pravo u vezi s programom edukacije u 2018.godini te je slijedeći sastanak dogovoren za rujan 2017.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 2. i 3. ožujka 2017. u Rimu, u organizaciji Europske trenerske mreže sudaca  EJTN i  Udruge europskih upravnih sudaca AEAJ održana je radionica na temu Sukob pravnih normi u primjeni temeljnih ljudskih prava (Conflicts of Norms in The Application of Fundamental Rights). Predavači na radionici, vodeći akademici i praktičari, izlagali su o raznim oblicima potencijalnog sukoba između sudskih i administrativnih odluka i temeljnih prava, o sukobu između primarnog i sekundarnog prava EU, o Europskoj konvencija o ljudskim pravima (ECHR) te praksi Europskog suda u donošenju odluka o prethodnom pitanju. Na radionici, u kojoj je sudjelovala je Fedora Lovričević Stojanović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, su analizirani pojedinačni slučajevi u cilju razmjene znanja i najbolje prakse između sudaca iz cijele EU.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U suradnji UNHCR-a, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatskog Crvenog križa organizirana je Godišnja konferencija o međunarodnoj zaštiti izbjeglica koja je održana u Opatiji, dana 12. i 13. prosinca 2016. 

Teme zastupljene na konferenciji odnosile su se na postupak međunarodne zaštite u pristupu teritoriju, na uvjete prihvata izbjeglica, na djecu i osobe bez državljanstva, prezentirano je izvješće o napretku Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj u 2016., predstavljena su istraživanja Instituta za društvena istraživanja, doprinos organizaciji civilnog društva i akcijski plan za integraciju, a predstavnik UNHCR-a izložio je novine, dvojbe i perspektive međunarodne zaštite izbjeglica.

 

Na konferenciji su sudjelovale Blaženka Drdić viša savjetnica i Žanet Vidović, savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Društvo Organizator d.o.o. Zagreb, u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirao je jednodnevno savjetovanje pod nazivom „Novosti u upravnom pravu i upravno sudskoj praksi“, koje je održano u Zagrebu, u hotelu Westin, dana 2. prosinca 2016.

 

Na savjetovanju su istaknuti predstavnici akademske zajednice, suci i  ostali pravni stručnjaci obradili teme iz niza upravnih područja značajnih za razvoj upravnog prava i postizanje učinkovitosti javne uprave, ukazano je na dileme u provedbi važećih postupovnih pravila u upravnom postupku i upravnom sporu i prezentirano više pravnih shvaćanja zauzetih u praksi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Pozdravne govore održali su Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Šprlje, ministar pravosuđa Republike Hrvatske i dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade i ministar uprave Republike Hrvatske.

 

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić, održao je uvodno izlaganje, nakon čega je o reformskim mjerama do učinkovite javne uprave u  Republici Hrvatskoj izlagala dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, znanstvena savjetnica na Ekonomskom institutu, Zagreb. Potom su, o primjeni odredaba parničnog postupka u upravnom sporu izlagali dr. sc. Aleksandra Maganić, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mihajlo Dika, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini; o dvojbama u vezi s pravnom prirodom Odluke o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta, šume ili šumskoga zemljišta u državnom vlasništvu izlagao je  dr. sc. Dario Đerđa, profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; o pravnim shvaćanjima zauzetim na sjednicama financijskog i radnopravnog odjela i sjednicama imovinsko-pravnog odjela Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kao i o institutu Reformatio in peius u upravnom sporu, izlagale su mr. sc. Mirjana Juričić,  Inga Vezmar Barlek i Lidija Rostaš-Beroš, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; o teretu dokazivanja u upravnom postupku i upravnom sporu govorio je dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, a o prebivalištu i boravištu hrvatskih državljana Franciska Dominković, sudska savjetnica na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Svi radovi predavača su objavljeni u zborniku radova koji je svaki sudionik savjetovanja primio u radnom materijalu savjetovanja.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 19. listopada 2016. u Ministarstvu uprave svečano je obilježeno otvaranje projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“. Cilj projekta je doprinijeti poboljšanju upravnih kapaciteta i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj te osiguranju pravodobne, pouzdane i kvalitetne usluge korisnicima. Projekt predstavlja jedan od koraka u procesu reforme javne uprave, a njime  je predviđeno osnivanje nacionalnog sustava za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku kojim će upravljati Ministarstvo uprave.

Svečanom obilježavanju otvaranja projekta nazočila je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija u suradnji s Zakladom Konrad Adenauer, organizirala je dana 13. i 14. listopada 2016. seminar pod nazivom „Primjena prava azila u Hrvatskoj i regiji“. Seminar je organiziran za suce upravnih sudova iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, odvjetnike, predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova i nevladinih udruga. Na seminaru su se sudionici upoznali s novinama u europskom zakonodavstvu u području prava azila te ulozi sudova i Ministarstva unutarnjih poslova o pitanjima azila te sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava na tom području. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan i Gordana Marušić-Babić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 12. listopada 2016. u Ministarstvu pravosuđa održan je koordinacijski sastanak glasnogovornika na kojemu su razmijenjena iskustva i mišljenja o potrebi razvijanja komunikacijske politike i komunikacijske strategije koja bi uključivala ujednačeno postupanje i pravila ponašanja u procesu komunikacije s medijima te odgovarajući format za internetske stranice sudova. Cilj usvajanja navedenih strategija bio bi povećanje transparentnosti, dostupnosti i pravovremenosti podataka o pravosudnim tijelima i njihovom radu. Na sastanku je sudjelovala glasnogovornica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Inženjerski biro d.d. Zagreb u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirao je dvodnevno savjetovanje pod nazivom „Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja“, koje je održano u Opatiji, 6. i 7. listopada 2016. godine.

Na savjetovanju su istaknuti stručnjaci iz područja upravnog prava i upravnog sudovanja obradili teme iz niza upravnih područja s posebnim naglaskom na pravo Europske unije i praksu Suda Europske unije i njegov utjecaj na domaću upravnu i upravnosudsku praksu.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić, održao je pozdravni govor i uvodno izlaganje  prvog dana savjetovanja.

Izlaganje  na temu „Primjena europskog prava o zaštiti tržišnog natjecanja u praksi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske“ održala  je  sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ljiljana Karlovčan-Đurović.

 

program seminara

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U okviru programa razmjene pravosudnih dužnosnika u organizaciji Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) i Pravosudne akademije, dana 29. rujna 2016. organiziran je posjet polaznika Programa razmjene EJTN-a, Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Sutkinje Sanja Otočan i Inga Vezmar Barlek, primile su goste te ih izvijestile o radu Suda i značajkama upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, u organizaciji Povjerenice za informiranje dr. sc. Anamarije Musa, u hotelu Dubrovnik, dana 28. rujna 2016.,  održana je tribina pod nazivom „Što smo ostvarili i što nas dijeli od transparentne vlasti?“, na kojoj se raspravljalo  o postignutom napretku u provedbi pravnog okvira za ostvarivanje pristupa informacijama.

Tribinu su  svojim obraćanjima otvorili veleposlanik Ujedinjene Kraljevine u Republike Hrvatske, NJ. E. g. Andrew Stuart Dalgleish, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave i predsjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te sutkinja Lidija Rostaš-Beroš ispred Visokog upravnog suda.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 15. i 16. rujna 2016. u Splitu, pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović održan je deseti tradicionalni, međunarodni simpozij, Hrvatsko-francuski upravnopravni dani na temu „Upravno pravo danas“. Organizatori simpozija bili su, Pravni fakultet u Splitu, Sveučilište Panthéon Assas, Pariz II, Sveučilište u Splitu,  Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Centar za europsku dokumentaciju i Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.

Simpozij je okupio istaknute pravne stručnjake  upravnog prava.

U ime Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, sudionike skupa pozdravio je predsjednik Suda, Ante Galić. 

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić predsjedao je prvog dana simpozija okruglom stolu na kojemu je raspravljano o razvoju upravnog sudovanja u praksi.

 

program savjetovanja

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 16. rujna 2016. u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode održana je radionica na kojoj je predstavljen nacrt II. Nacionalnog izvješća o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari koji je donesen uz Aarhušku konvenciju za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Na radionici je sudjelovala Franciska Dominković, sudska savjetnica na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, te ostale sudionike radionice informirala o temi „Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša - uloga sudova“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U suradnji Hrvatskog pravnog  centra, Pravosudne akademije i UNHCR-a 7. i 8. srpnja 2016. održan je seminar u Pravosudnoj akademiji pod nazivom „Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u pravu azila“ namijenjen sucima upravnih sudova.

Voditelji seminara bili su istaknuti predstavnici akademske zajednice, pravosuđa, UNHCR-a i Europskog suda za ljudska prava. Na seminaru je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević-Stojanović održala zapaženo predavanje na temu „Bitni elementi zajedničkog europskog sustava azila s naglaskom na Direktivu o kvalifikacijama i praksu Europskog suda  pravde“.  Na seminaru su sudjelovale sutkinje  Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Biserka Kalauz, Mira Kovačić, Gordana Marušić-Babić i Sanja Otočan i sudska savjetnica Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije dana 17. lipnja 2016.  održana je radionica pod nazivom „Deontologija profesije sudac/državni odvjetnik i sukob interesa“ namijenjena sucima i sudskim savjetnicima te državnim odvjetnicima, zamjenicima i savjetnicima u državnim odvjetništvima. Voditelji radionice bili su Damir Kos, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Na radionici je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Mira Kovačić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije dana 14. lipnja 2016.  održana je radionica pod nazivom „Građenje i prostorno uređenje u praksi upravnih sudova“ namijenjena sucima i savjetnicima upravnih i općinskih sudova. Voditelji radionice bili su Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Na radionici su sudjelovale savjetnice Suda, Marina Zagorec i Franciska Dominković.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 9. lipnja 2016. u Zagrebu, održan je sastanak Koordinacije za azil na kojem su sudionici raspravljali o očekivanom prihvatu izbjeglica po kvotama u 2016. godini te razmijenili informacije o aktivnostima u sustavu azila. Na sastanku koordinacije sudjelovala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević-Stojanović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Region School of Public Administration (ReSPA) i Region Cooperation Council (RCC) u suradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Beogradu dana 9. i 10. lipnja 2016. održana je regionalna Konferencija pod nazivom „ Administrative legal framework in Western Balkans“. Prvog dana konferencije  predsjednici i predstavnici Upravnih sudova država sudionica razmijenili su iskustva iz područja upravnog sudovanja dok je drugog dana cilj konferencije bio usredotočen na  upoznavanje s novotama u općem upravnom postupanju država sudionica.

Na konferenciji su  sudjelovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,  Ante Galić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji ACA – Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union), od 29. do 31. svibnja 2016. u Pragu održan je susret predstavnika vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije. Tijekom susreta organiziran je i 25. kolokvij pod nazivom „Provide or Protect? Administrative Courts between Scylla of freedom of information and Charybdis of privacy“ na kojem se raspravljalo o pojedinim pitanjima vezanim za  prava na pristup informacijama i  zaštite privatnosti u državama članicama. Na seminaru su sudjelovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu od 18. do 20. svibnja 2016. u Opatiji održan je tradicionalni, 54. susret pravnika u gospodarstvu pod nazivom „Aktualnosti zakonodavstva i prakse“. Na tradicionalnom susretu pravnika sudjelovao je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić te održao  izlaganje pod naslovom „Zaštita zakonitosti u objektivnom upravnom sporu (ocjena zakonitosti općih akata)“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske patentne akademije koja djeluje u okviru Europskog  patentnog ureda i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 17. svibnja 2016. održan je seminar o tumačenju izvješća o pretraživanju i pisanih mišljenja o patentibilnosti Europskog patentnog ureda (EPO). Na seminaru su bile zastupljene teme: postupci za priznavanje patenta prema Europskoj patentnoj konvenciji i Ugovoru o suradnji na području patenata, struktura izvješća o pretraživanju, izvješća o pretraživanju-izvješća iz prakse, Europsko mišljenje o pretraživanju i izvješće o pretraživanju i mnoge druge teme iz oblasti patentnog prava. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Vukičević.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Novog informatora, dana 10. svibnja 2016. održano je savjetovanje pod nazivom „Novi propisi u području nekretnina i recentna sudska praksa“. Sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović Marković i sudac istoga suda u mirovini, Božo Gagro održali su  izlaganje na temu „Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o naknadi za oduzetu imovinu i nova upravnosudska praksa u primjeni Zakona o naknadi“. Na savjetovanju je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Arma Vagner Popović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 4. i 18. svibnja 2016. u prostorijama Pravosudne akademije održane su jednodnevne radionice pod nazivom „Posebnosti upravnosudske prakse u poreznim stvarima“ namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih i županijskih sudova te državnim odvjetnicima, zamjenicima državnih odvjetnika i savjetnicima. Voditeljice radionice bile su sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Jasminka Jenjić i Senka Orlić Zaninović. Na radionici su sudjelovali suci i savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Od 13. do 15. travnja 2016. u Poreču je održano je XXII. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak). Savjetovanje je organizirao Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom.

U ime organizatora pozdravne govore na savjetovanju održali su prof. dr. sc. Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Na savjetovanju je održana sekcija Upravno pravo. Unutar te sekcije izlaganja su održali dr. sc. Dario Đerđa, na temu „Načelo razmjernosti u donošenju upravnih odluka“, dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, na temu „Utjecaj konvencijskog prava i prava Europske unije za zaštitu prava stranke u upravnom sporu“, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš Beroš na temu „Zastupanje stranke u upravnom sporu“, dr. sc. Zoran Pičuljan, na temu „Kreiranje zakona u hrvatskom pravu“, dr. sc. Marko Šikić i dr. sc. Mateja Crnković na temu „Sudska kontrola lokalnih akata“, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan na temu „Pojedinačna odluka kao pretpostavka ocjene zakonitosti općeg akta u objektivnom upravnom sporu“ i dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci na temu „Kretanje u lokalnoj službi“. Unutar sekcije Upravno pravo održan je i okrugli stol moderator kojega je bio Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Na savjetovanju unutar sekcije Obvezno pravo predstavljena je knjiga prof. dr. sc. Dragana Bolanče „Hrvatsko plovidbeno pravo“. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Axel Luttenberger i predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 13. travnja 2016. u prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Kao predstavnca Visokog upravnog suda na radnoj skupini sudjelovala je sutkinja Lidija Vukičević.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

  U organizaciji Pravosudne akademije dana 16. travnja 2016. održana je radionica pod nazivom „Prava intelektualnog vlasništva – specijalistički modul: građanskopravna zaštita“ namijenjena sucima i sudskim savjetnicima općinskih, županijskih, trgovačkih i upravnih sudova te državnim odvjetnicima upravnih odjela. Na radionici je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Mirjana Juričić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

    U organizaciji Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora dana 4. travnja 2016. održan je seminar naziva „ Bagatelna nabava: Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi“. Na seminaru su sudjelovale savjetnice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Franciska Dominković i Višnja Jurjević.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U Hrvatskoj odvjetničkoj komori je u petak 18. ožujka 2016. svečano obilježen 34. Dan hrvatskih odvjetnika, tradicionalna manifestacija hrvatskog odvjetništva, u nazočnosti hrvatskih i stranih odvjetnika, te visokih gostiju iz političkog i javnog života Hrvatske. Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić sudjelovao je na navedenoj svečanosti.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 1. i 2. ožujka 2016. održan je redoviti radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske sa predsjednicima visokih i županijskih sudova na kojemu su analizirani rezultati rada u 2015.-oj i početku 2016.-te godine kao i dinamika unosa sudskih odluka u sustav SupraNova. Na sastanku je sudjelovala zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Hrvatskog pravnog centra, dana 25. veljače 2016. održan je sastanak Koordinacije za azil na kojemu su sudionici razmijenili informacije o aktivnostima u sustavu azila. Na sastanku Koordinacije sudjelovala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević-Stojanović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

 Dana 19. veljače 2016. u organizaciji Novog informatora održano je tradicijsko savjetovanje na temu „Gradnja, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo“ na kojemu su sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović Marković i sudac toga suda u mirovini, Božo Gagro prisutne upoznali sa novom upravnosudskom praksom u primjeni propisa o komunalnom gospodarstvu i gradnji. Na savjetovanju je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Arma Vagner Popović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji ZŠEM Poslovne Akademije  dana 11. veljače 2016. održan je seminar na temu „Upravljanje informacijskom sigurnošću i primjena EU standarda u zaštiti podataka“ koji je obradio teme iz područja zaštite poslovnih informacija od krađe, neovlaštenog korištenja i drugih zloupotreba te upoznavanja s nacionalnim i EU propisima na tom području. Na seminaru je sudjelovala sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 25. siječnja 2016. u okviru Europskog semestra, održan je sastanak predstavnika Europske komisije s predstavnicima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i predstavnicima pravosudnih tijela.

U prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak predstavnika Europske komisije s predstavnicima sudaca Upravnog suda u Zagrebu i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske vezan za funkcioniranje upravnih sudova te smanjenja broja predmeta prvenstveno na upravnim sudovima prvoga stupnja.     Predstavnica Visokog upravnog suda na tematskom sastanku bila je sutkinja Dijana Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

     Dana 15. siječnja 2016. u Brusselsu je održan seminar pod nazivom „Electronic Communications Regulation at a Cross-Road“ koji je u ime Europske komisije organizirala The Florence School of Regulation, Communications and Media Area, of European Universitu Institute.

Seminar je organiziran radi razmjene iskustava, upoznavanja sa sudskom  praksom te rasprave o budućim očekivanjima sudaca država članica Europske unije koji donose odluke u predmetima vezanim za područje uređivanja elektroničkih komunikacija.

Na seminaru je sudjelovao Hrvoje Miladin, sudac Upravnog suda u Zagrebu.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 14. i 15. prosinca 2015. u Osijeku održana je godišnja Konferencija o međunarodnoj zaštiti koju su organizirali Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Hrvatski Crveni Križ, Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice i Predstavništvo UNHCR-a u Republici Hrvatskoj.

Na konferenciji su predstavljena postignuća u 2015. godini i planovi za 2016. godinu na području zaštite tražitelja međunarodne zaštite, osoba pod međunarodnom zaštitom, osoba bez državljanstva odnosno neutvrđenog državljanstva te povratnika. Na konferenciji je sudjelovala Žanet Vidović, sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji ACA – Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union) te uz potporu Europske Komisije održan je u Brussels-u dana 11. prosinca 2015.  seminar pod nazivom „Better regulation through smarter consulting, „Best practicesregarding regulatory advisory opinions in Europe“ na kojemu su sudionici razmijenili iskustva o  zakonodavnim regulativama i procedurama vezanim za pribavljanje  savjetodavnih mišljenja u europskom pravu. Na seminaru su sudjelovali predstavnici    vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije.  Na seminaru je sudjelovala Franciska Dominković, sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

     U organizaciji Pravosudne akademije održana je dana 11. prosinca 2015. radionica pod nazivom „Pravo na pristup informacijama u pravosuđu“ namijenjena službenicima za informiranje u pravosudnim tijelima i drugim pravosudnim dužnosnicima koji se u radu susreću s pravom na pristup informacijama. Voditeljica radionica bila je gđa. Dubravka Bevandić, voditeljica  Službe za zaštitu prava na pristup informacijama Ureda povjerenice za informiranje.  Na radionici je sudjelovala, Žanet Vidović sudska savjetnica, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija je u suradnji s Uredom Trans Aid Hrvatska dana 2. prosinca 2015. organizirala okrugli stol pod nazivom „Ostvarivanje prava na promjenu rodnog identiteta i spola“. Okrugli stol bio je namijenjen sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova.

Voditelji okruglog stola bili su Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Bojana Ivanišević, odvjetnica, predstavnici Udruge Trans Aid i Constantin Cojocariu, međunarodni odvjetnik specijaliziran u području ljudskih prava.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održana je  dana 24. studenoga 2015. radionica pod nazivom „Normativne specifičnosti i pitanja upravno-sudske prakse u upravnim područjima prostornog uređenja i gradnje“. Voditelji radionice  bili su Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Josip Bienefeld, načelnik Sektora za pravne poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih, trgovačkih i prekršajnih sudova te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko upravnog odjela.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske patentne akademije, Jedinice za izobrazbu sudaca koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda (EPO-a), 23. i 24. studenoga 2015. u Beogradu, Republika Srbija  održan je seminar za suce pod nazivom „Seminar za suce o parničnom postupku i procedurama u području patenta“.

Cilj seminara bio je omogućiti sudionicima općeniti pregled nad pravom intelektualnog vlasništva u Europi, upoznavanje s postupkom za priznanje patenta, opsegom zaštite patenta, pitanjima vezanim uz povredu patenta te informiranje o materijalnopravnim i proceduralnim pitanjima parničnog postupka za zaštitu patenta. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Mirjana Juričić i Lidija Rostaš-Beroš.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U okviru programa AIAKOS, Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u suradnji s Pravosudnom akademijom  organizirala je upoznavanje stranih pravosudnih dužnosnika s radom pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj.

U okviru tog programa, budućem sucu iz Grčke, gospodinu Charidimosu Pergantisu omogućeno je pobliže upoznavanje s hrvatskim pravosuđem i upravnim sudovanjem u Republici Hrvatskoj.

Dana 20. studenoga 2015., sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović i Gordana Marušić-Babić,  primile su   budućeg suca iz Grčke na sastanak te upoznale gosta s radom Suda i značajkama upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, dana 6. studenog 2015. ugostio je Njegovu ekscelenciju Keiji Ide, veleposlanika Japana.

Njegova ekscelencija pokazala je zanimanje za ustrojstvo upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, rad Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i prvostupanjskih upravnih sudova, a sve u smislu poticanja investicijske klime i ulaganja japanskih gospodarstvenika u Republiku Hrvatsku. U tom smislu na sastanku je zaključeno da, sukladno zakonskim propisima, postoje mogućnosti za ubrzavanje rješavanja sporova od gospodarskog značenja za Republiku Hrvatsku na prvostupanjskim upravnim sudovima, a što je u javnom interesu zbog ukupne gospodarske situacije u kojoj se sad Republika Hrvatska nalazi.

Slika 1

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Novog  informatora d.o.o. i  Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dana 6. studenoga 2015. održano je  savjetovanje  „Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi“.

Na savjetovanju  su obrađene značajne teme o pitanjima važnim za razvoj upravnog spora, upravnog prava i posebnostima objektivnog upravnog spora.

Pred više od stotinu prisutnih izlaganja na savjetovanju održali su: predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 
Ante Galić
 na temu „Zakon o upravnim sporovima-provedba, primjena i noveliranje Zakona (2012.-2015.)“, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske,  na temu „Uloga hrvatskog upravnog sudstva u promicanju vladavine prava i ljudskih prava“, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma i izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović na temu „Posebnosti upravnog spora pune jurisdikcije“,  prof. dr. sc. Petar Bačić, na temu „Europski sudovi u zaštiti ljudskih prava-aktualnosti“, prof. dr. sc. Marko Šikić, na temu „Obveza donošenja rješenja u upravnom postupku (s posebnim osvrtom na porezni postupak)“,  Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, na temu „Financiranje decentraliziranih funkcija“,  mr. sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Upravnosudska ocjena zakonitosti ex offo, Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Primjena Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u upravnoj i upravnosudskoj praksi“, Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu na temu „Koncesije na pomorskom dobru“, i Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci na temu „Upravnosudska zaštita od postupanja u vodnom i komunalnom gospodarstvu kroz djelatnost obrane od poplava“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije dana 16. listopada 2015. i 4. studenoga 2015. održane su  jednodnevne  radionice pod naslovom „Praksa suda EU kao izvor prava u odnosu na upravni spor“.

 Voditelji radionice bili su mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i prof. dr. sc. Petar Bačić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i savjetnicima građanskog upravnog odjela.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 13. i 14. listopada 2015. u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u okviru Europskog semestra, održan je sastanak predstavnika Europske komisije s predstavnicima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i predstavnicima pravosudnih tijela na temu funkcioniranja pravosudnog sustava Republike Hrvatske.

Tematski sastanak o pitanjima  funkcioniranja trgovačkih i upravnih sudova održan je dana 14. listopada 2015.

Predstavnica Visokog upravnog suda na tematskom sastanku bila je sutkinja Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Inženjerski biro d.d. Zagreb u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirao je dvodnevno savjetovanje pod nazivom „Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja“, koje je održano u Opatiji, 1. i 2. listopada 2015. godine.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić prvog dana savjetovanja je održao  izlaganje na temu „Utjecaj novela Zakona o upravnim sporovima na ovlasti suda u upravnom sporu“.

 Izlaganje  na temu „Odgodni učinak i privremene mjere u upravnom sporu“ održala  je  sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš-Beroš.

Nakon izlaganja održan je prvi panel o temi „Zakon o upravnim sporovima u trogodišnjoj primjeni – prednosti i nedostatci“ moderator kojega je bio predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić

 

program seminara

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske održan je 1. listopada 2015. seminar o programima Europske komisije u sklopu europskog financijskog mehanizma na kojem je  predstavnica Europske komisije, gđa Martina Parmantier  predstavila „Program za pravosuđe za razdoblje od 2014-2020“ i „Program o pravima jednakosti i građanstvu za razdoblje od 2014-2020“.

Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija,  u suradnji s  Akademijom za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo organizirala je seminar  naziva „Pravo intelektualnog vlasništva-osnovni modul“. Seminar je održan  1. listopada 2015., a obradio je teme stjecanja i zaštite autorskog prava te opsega zaštite žiga, patenta, industrijskog dizajna i provedbe prava intelektualnog vlasništva. Na seminaru je sudjelovala sudska savjetnica, Franciska Dominković.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Hrvatskog pravnog centra dana 17. rujna 2015. održan je sastanak koordinacije za azil na temu „Aktualnosti u sustavu azila s posebnim osvrtom na moguću izbjegličku krizu u Hrvatskoj“ na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević-Stojanović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravnog fakulteta u Splitu, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas, Pariz II, Državnog savjeta Francuske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike hrvatske te uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Veleposlanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita dana 17. i 18. rujna 2015.  održan je deveti po redu simpozij Hrvatsko – francuski upravnopravni dani, na temu „Kontrola nad javnom upravnom“.

Simpozij je okupio hrvatske i francuske stručnjake iz upravnog prava radi razmjene iskustava o pojedinim instrumentima kontrole  javne uprave.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić  predsjedao je prvog dana simpozija izlaganjima na temu „Kontrola nad javnom upravom : uzajamni pristup“ te na simpoziju održao izlaganje  „Kontrolni mehanizmi djelovanja upravnih sudova u Republici Hrvatskoj“.

 

program seminara

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravnog fakulteta u Splitu,  uz potporu Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te uz pokroviteljstvo Ministarstva uprave Republike Hrvatske održan je  6. i 7. srpnja 2015. godine, znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka“. Znanstveno stručnom skupu prisustvovao  je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,  Ante Galić, te održao jedan od pozdravnih govora. Na znanstveno-stručnom skupu održan je okrugli stol na kojem su sudionici raspravljali o aspektima sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održane su dvije jednodnevne radionice dana 15. lipnja 2015. i 18. lipnja 2015. pod nazivom „Normativne specifičnosti i pitanja upravno-sudske prakse u upravnim područjima prostornog uređenja i gradnje“. Voditelji radionice  bili su Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Josip Bienefeld, načelnik Sektora za pravne poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih, trgovačkih i prekršajnih sudova te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko upravnog odjela.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije dana 1. lipnja 2015. održana je radionica pod nazivom „Odluke Suda EU u postupcima ocjene odgovornosti države za štetu prouzročenu radom javnopravnih tijela u upravnim i trgovačkim predmetima“. Voditeljice radionice bile su Nevenka Baran, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih, trgovačkih i prekršajnih sudova te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građanskog upravnog odjela. Na radionici su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske: Jasminka Jenjić, mr. sc. Mirjana Juričić i Gordana Marušić Babić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Na Sveučilištu u Zagrebu, Pravnom fakultetu, 26. svibnja 2015. održana je UNESCO-ova konferencija naziva „Current Issues in EU Migration, Asylum and Free Movement Law“. Konferencija je bila podijeljena u tri panela na kojima su sudionici mogli čuti predavanja i diskutirati o pravnoj zaštiti izbjeglica, aktualnostima u području slobode kretanja građana Europske unije te o međudjelovanju i dijalogu dvaju europskih sudova, Suda Europske unije i Europskoga suda za zaštitu ljudskih prava- u području migracija i azila. Na Konferenciji su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović, Biserka Kalauz, Gordana Marušić-Babić i Sanja Otočan.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj dana 21. svibnja 2015. svečano je obilježeno zatvaranje twinning light projekta „Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprječavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranje u slučajevima djela protiv okoliša“. Sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović-Marković i Arma Vagner Popović nazočile su svečanom obilježavanju zatvaranja projekta financiranog u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održao je dana 20. svibnja 2015. gostujuće predavanje za studente Specijalističkog stručnog studija javne uprave Pravnog fakulteta u Osijeku koje je organizirala Katedra  za upravno pravo tog  fakulteta na temu „Uređenje upravnog spora u Republici Hrvatskoj“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji ACA – Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union) i Visokog administrativnog suda Republike Češke održan je u Brnu od 17. do 19. svibnja 2015. seminar na temu „Visoki upravni sudovi i razvoj prava na javnost, privatnost i informiranje“ za predstavnike  vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije na kojem su predstavnici razmijenili iskustva o temama koje se odnose na slobodan pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka te aktualnim problemima u tom upravnom području.  Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održane su dvije jednodnevne  radionice, 14. svibnja 2015. i 21. svibnja 2015. pod nazivom „Izbor odluka iz ustavnosudske prakse vezano za područje upravnog sudovanja“. Voditelji radionice dana 14. svibnja 2015. bili su Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i dr. sc. Mario Jelušić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Voditeljice radionice dana 21. svibnja 2015. bile su Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i dr. sc. Snježana Bagić, sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske . Radionice su bile namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i savjetnicima građanskog upravnog odjela.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu i Université Paris I Panthéon Sorbonne (Institut Fondafip) dana 14. svibnja 2015.  održana je  bilateralna konferencija "Porezni postupak u Hrvatskoj i Francuskoj". Na konferenciji je sudjelovao gospodin Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na kojoj je održao izlaganje pod nazivom „Upravni spor u hrvatskom poreznom pravu“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održane su dvije jednodnevne  radionice, 24. travnja 2015. i 28. travnja 2015. pod nazivom „Posebna procesna pravila u postupcima mirovinskog i invalidskog osiguranja“. Voditeljice radionice bile su Dijana Vidović i mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i savjetnicima građanskog upravnog odjela.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija, u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirala je međunarodnu znanstvenu konferenciju pod nazivom „Europsko građansko pravosuđe kao E-pravosuđe“, 23. i 24. travnja 2015. na kojoj su razmatrane daljnje mogućnosti razvoja E-pravosuđa u Republici Hrvatskoj.  Na konferenciji je sudjelovala gospođa Biserka Kalauz,  sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Od 15. do 17. travnja 2015. u Poreču je održano je XXI. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak). Savjetovanje je organizirao Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom.

Na savjetovanju je održana i sekcija Upravno pravo. Moderator sekcije  bio je izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet u Rijeci.

Izlaganje na sekciji pod nazivom „Učinak druge novele Zakona o upravnim sporovima na upravni spor u Hrvatskoj“  održao je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić. Izlaganje pod nazivom „Aktualna pitanja ocjene zakonitosti općih akata“, održala je i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Inga Vezmar Barlek. 

Ostala izlaganja na sekciji  održali su: dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave pod nazivom „(Ne)primjena temeljnih pravnih instituta općeg upravnog postupka“, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet u Zagrebu „Pravna zaštita pri opetovanom vraćanju predmeta na ponovno rješavanje“, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet u Splitu „Upravnopravni okvir uređenja obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj“ i Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku pod nazivom „Sporna pitanja naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa u upravnom postupku i upravnom sporu“.

Nakon izlaganja održan je okrugli stol pod nazivom „Druga novela Zakona o upravnim sporovima“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Hrvatska odvjetnička komora je 19. i 20. ožujka 2015. obilježila manifestaciju, XXXIII. Dani hrvatskih odvjetnika. Na tradicionalnom susretu odvjetnika kao gost sudjelovao je gospodin Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Hrvatske javnobilježničke komore, dana 14. ožujka 2015. u Splitu, održana je promocija „Priručnika za Praktičnu primjenu Zakona o nasljeđivanju“ i XX. Redovna skupština Hrvatske javnobilježničke komore na kojoj je kao gost sudjelovao gospodin Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 3. ožujka 2015. gospodin Jean-Marc Sauvé, potpredsjednik i predsjedatelj Državnog savjeta Francuske Republike posjetio je Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Domaćin susreta na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske bio je predsjednik suda, gospodin Ante Galić.

U pratnji gospodina Jean-Marc Sauvéa bili su gospođa Michčle Boccoz, Veleposlanica Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, gospodin Yves Gounin, diplomatski savjetnik gospodina Sauvéa  i gospođa Lucie Roesch, vježbanica francuske Državne škole za javnu upravu.

U okviru svog posjeta gospodin Sauvé je posjetio Ustavni sud Republike Hrvatske gdje se susreo sa predsjednicom dr.sc. Jasnom Omejec.

Gospodin Jean-Marc Sauvé održao je zapaženo predavanje u Hrvatskom saboru na temu „Uloga Državnog savjeta kao pravnog savjetodavca Vlade i Parlamenta u Francuskoj Republici“ na kojem su nazočili brojni uglednici.

Dolazak gospodina Jean-Marc Sauvéa bio je prigoda za razmjenu iskustava i promišljanja o položaju upravnog i ustavnog sudstva unutar država članica Europske unije.

Slika 1

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Pravosudna akademija je u suradnji s Uredom pučke pravobraniteljice organizirala, dana 2. prosinca 2014. nacionalnu konferenciju pod nazivom „Suzbijamo li diskriminaciju? Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj“ na kojoj je analiziran učinak primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije kroz proteklo petogodišnje razdoblje u okviru projekta „Izrada Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije“, kojeg provodi Ured pučke pravobraniteljice u suradnji  s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Na konferenciji je sudjelovala sudska savjetnica, Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske u suorganizaciji s Europskim patentnim uredom, dana 28. studenoga 2014. organizirao je okrugli stol pod nazivom „Reforma europskog patentnog sustava i očekivane prednosti za korisnike“ na kojem su sudjelovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić Zaninović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske komisije, DG CMECT održan je 20. studenoga 2014. u Bruxellesu seminar iz područja prava elektroničkih komunikacija na temu „The Place of the National Judiciary in the Single Market for Telecoms“ za suce država članica Europske unije. Na seminaru  je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Štefan.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Sud Europske unije organizirao je u Luxemburgu od 17. do 19. studenoga 2014. forum za suce najviših sudova država članica Europske unije na kojem su održane tematske radne sjednice i rasprave o različitim pravnim pitanjima poput pravila za postavljanje prethodnih pitanja, slučajevima iz prakse Suda Europske unije, pristup  bazi podataka odluka Suda Europske unije i dr. Na forumu je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Hrvatska javnobilježnička komora pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora i gradonačelnika Grada Zagreba organizirala je od 14. do 16. studenoga 2014. svečanost obilježavanja dvadeset godina javnobilježničke službe u Republici Hrvatskoj. Obilježavanju navedene svečanosti prisustvovao je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske patentne akademije, Jedinice za izobrazbu sudaca koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda (EPO-a), 13. i 14. studenoga 2014. u Istanbulu, Turska  održan je seminar za suce u području prava patenta pod nazivom „Seminar za suce o parničnom postupku i procedurama u području patenta“. Cilj seminara bio je omogućavanje sudionicima boljeg razumijevanja europskog patentnog sustava, postupaka i uvjeta za priznanje patenta, te informiranje o materijalnopravnim i proceduralnim pitanjima parničnog postupka. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji ACA – Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union ) i Visokog administrativnog suda Republike Češke održan je u Brnu, 7. studenog 2014. seminar na temu „ACA Europa informacijska mreža“ za predstavnike  vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije na kojem su razmijenjena iskustva o značaju ACA-Europe baze podataka: DecNat i JuriFast. . Na seminaru je sudjelovala sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 7. studenog 2014. održana je radionica „SupraNova-usklađivanje i objavljivanje sudske prakse RH i EU“. Radionicu je organizirala Pravosudna akademija radi upoznavanja sudionika s aplikacijom SupraNova izrađenom u okviru projekta PHARE 2006,  odnosno upoznavanja sudionika s informacijskim sustavom upravljanja dokumentima (sudskim odlukama) Vrhovnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te općinskih i trgovačkih sudova.

Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima koji se bave poslovima indeksiranja i objave sudskih odluka na Internetu, a na radionici su sudjelovale sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš-Beroš i sudska savjetnica, Dora Bračun Leko.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održano je dana 3. listopada 2014. u Hrvatskoj odvjetničkoj komori predavanje pod nazivom „Primjena Konvencije i prakse ESLJP u hrvatskom pravnom sustavu“. Predavanje je održala prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja pri Europskom sudu za ljudska prava te profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Predavanju su prisustvovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije i Akademije za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo održan je seminar pod nazivom „Pravo intelektualnog vlasništva-osnovni modul“ dana 3. listopada 2014. na kojem su razmatrane teme stjecanja i zaštite autorskog prava te opsega zaštite žiga, patenta, industrijskog dizajna i provedbe prava intelektualnog vlasništva. Na seminaru su sudjelovale savjetnice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ljerka Morović Pavić i Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije Republike Hrvatske  organizirane su dvije jednodnevne radionice pod nazivom „Primjena prava EU u upravnom sporu“ dana 1. listopada 2014. i 6. listopada 2014. godine, namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih i općinskih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko-upravnog odjela. Radionice su vodile sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Inga Vezmar Barlek i Sanja Otočan. Na radionicama je sudjelovao  znatan broj sudaca i savjetnika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Upravnih sudova.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U okviru Programa razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) inozemni suci i državni odvjetnici posjetili su Visoki upravni sud Republike Hrvatske 2. listopada 2014. godine. U okviru posjeta zamjenica predsjednika Suda Dijana Vidović, te predsjednice Odjela Suda, sutkinje mr. sc. Inga Vezmar Barlek, Marina Kosović Marković i Lidija Rostaš Beroš upoznale su goste s radom Suda i značajkama upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Povjerenice za informiranje dr. sc. Anamarije Musa uz potporu Britanskog veleposlanstva u Zagrebu povodom međunarodnog dana prava na pristup informacijama, 24. rujna 2014. u dvorani Ivan Mažuranić, Hrvatskog sabora, održana je konferencija pod nazivom „Pristup informacijama u Republici Hrvatskoj: novi izazovi, nova rješenja“. Izlaganje na konferenciji imao je dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci. Na konferenciji je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Mirjana Juričić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, održana je konferencija pod nazivom „Ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji: Izazovi za Hrvatsku“ dana 23. rujna 2014. godine. Konferenciju su otvorili i uvodne govore imali gospodin , Servaans Deroose, zamjenik glavnog direktora Glavne uprave za ekonomske i financijske poslove Europske Unije i gospodin, Branko Grčić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja i fondova EU. Na konferenciji je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj u suradnji s Pravosudnom akademijom dana 23. rujna 2014. organizirala je predavanje iz prava intelektualnog vlasništva pod nazivom „Problematika digitalnog doba: Utjecaj digitalne revolucije“. Problematiku digitalne revolucije u podruju intelektualnog vlasništva predstavila je sutkinja Monika Millet iz Republike Austrije i upoznala sudionike s osnovama i povredama prava intelektualnog vlasništva, žiga i dizajna kao i odgovornosti pružatelja internetskih usluga i sadržaja te nadležnosti u sudskim postupcima u slučaju povrede internetskog protokola. Na predavanju je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Mira Kovačić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta u Splitu, Sveučilišta  u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas, Pariz II, Državnog savjeta Francuske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Veleposlanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita održan je 8. simpozij Hrvatsko – francuski upravnopravni dani, na temu „Izvršenje upravnih i upravnosudskih odluka“, 22. i 23. rujna 2014. godine u Splitu.

            Izlaganje na simpoziju imali su gospodin Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koji je obradio temu „Izvršenje upravnosudskih odluka: europski aspekti“; dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci na temu „Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite u slučaju neizvršenja i Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku na temu „Upravni spor od podnošenja tužbe do izvršenja-sporna pitanja u praksi“.

Program seminara

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Dana 18. rujna 2014. u organizaciji Organizatora d.o.o. održan je seminar pod nazivom „Novo radno i ovršno pravo“. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Jasminka Jenjić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije Republike Hrvatske  organizirane su dvije jednodnevne radionice pod nazivom „Sustav državne uprave“ dana 7. srpnja 2014. i 9. srpnja 2014. godine, namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko-upravnog odjela. Radionice su vodile, Blanša Turić i Senka Orlić Zaninović, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.  

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta u Splitu, Državnog savjeta Republike Francuske, Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanje R. Schuman iz Splita održan je hrvatsko-francuski seminar o kreiranju i izradi pravnih propisa te utjecaju europskog prava na nacionalna zakonodavstva. Na seminaru je sudjelovao Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji ACA – Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union ) održan je u Parizu, od 15. do 17. lipnja 2014. susret i skupština predstavnika vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije na kojem su sudjelovali  gospodin Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i gospođa mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. 

Domaćin ovogodišnjeg susreta predstavnika najviših sudbenih jurisdikcija EU bio je potpredsjednik Državnog savjeta Republike Francuske gospodin Jean-Marc Sauvé.

 Dana 16.lipnja 2014. u palači Versailles održan je seminar na temu „Regulatorne agencije i nadležnost upravnih sudova“, a istog dana je svečanu večeru za predstavnike najviših sudbenih jurisdikcija EU priredio predsjednik parlamenta Republike Francuske gospodin Claude Bartolone.

Dana 17. lipnja 2014. predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić, zajedno s drugim sudionicima imao je čast nazočiti prijemu u Elizejskoj palači na kojem je domaćin bio predsjednik Republike Francuske gospodin François Hollande, a gdje je organizirano i prigodno druženje.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Narodne novine d.d. u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirale su savjetovanje „Upravno pravo“, Zagreb, Hotel Westin, 6. lipnja 2014. godine.

Urednik savjetovanja bio je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Pred više od stotinu prisutnih izlaganja na savjetovanju imali su: predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 
Ante Galić i prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
na temu „Zapažanja o tumačenju upravnog prava u Republici Hrvatskoj“, doc. dr. sc.  Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu na temu „Značenje prethodnog postupka u upravnom pravu“, Petar Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu na temu „Okviri i aktualnosti sudskog dijaloga“, Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci na temu „Izvršenje u upravnom sporu“, Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda RH na temu Uloga sudova u zaštiti tržišnog natjecanja, Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda RH na temu „Vještačenje u upravnom sporu – priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja“, Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda RH na temu „Zlouporaba prava u porezno-dužničkom odnosu u praksi Visokog upravnog suda RH, Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu na temu „Neke aktualnosti normativne regulacije radno-pravnog statusa državnih službenika,, Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku na temu „Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade – sporna pitanja u praksi“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije Republike Hrvatske  organizirane su dvije jednodnevne radionice pod nazivom „Praksa Europskog suda za ljudska prava relevantna za upravno sudovanje“ dana 20. svibnja 2014. i 22. svibnja 2014. godine, namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko-upravnog odjela. Radionicu je  vodila Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. 

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za obiteljsko pravo u suradnji s Uredom Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i Hrvatskim pravnim centrom, 15. svibnja 2014. održan je znanstveno-stručni skup naziva „Pravna zaštita djece bez pratnje“. Na znanstveno stručnom skupu, sudjelovala je Fedora Lovričević-Stojanović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.  

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu od 14. do 16. svibnja 2014. održan je  tradicionalni proljetni 52. susret pravnika u Opatiji na temu „Aktualnosti zakonodavstva i prakse“.

 Izlaganje na susretu pravnika imao je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, naziva  „Ujednačavanje prakse u upravnom sudovanju“.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije Republike Hrvatske  organizirane su dvije jednodnevne radionice pod nazivom „Postavljanje prethodnog pitanja u upravnom sporu (čl. 267. Ugovora o funkcioniranju EU)“ dana 12. svibnja 2014. i 14. svibnja 2014. godine, namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko-upravnog odjela. Radionice su vodile, mr. sc. Inga Vezmar Barlek i Dijana Vidović, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.  

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom održano je XX. Savjetovanje pravnika „PetarSimonetti (Vlasništvo – obveze – postupak)“, Poreč, 9. do 11. travnja 2014. godine.

Moderator na sekciji upravno pravo bio je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić, a na kojoj su izlaganja imali: Prof. dr. sc. Dario Đerđa, Aleksandra Popovski, asistentica Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci „Utjecaj sudske prakse Suda Europske unije na hrvatsko upravno pravo“, Dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra Ministarstvo uprave Republike Hrvatske „Pravno uređenje rješavanja upravnih i „inspekcijskih“ stvari u tijelima državne uprave: od načela do provedbe“, Prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu „Zaštita pravne sigurnosti stranaka u upravnom postupku“, Lidija Rostaš Beroš, predsjednica II. odjela Visokog upravnog suda Republike Hrvatske „Nadležnost upravnih sudova u zaštiti tržišnog natjecanja“, Andrej Abramović, predsjednik Suda, Upravni sud u Zagrebu „Upravnosudski aspekti primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi“, Doc. dr. sc. Bosiljka Britvić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, „Suradnja između nacionalnih upravnih sudova, Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava“.

Po okončanju sekcije održan je okrugli stol kojeg voditelj je bio predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić s temom „ Ocjena zakonitosti općih akata“ uz sudjelovanje sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ljiljane Karlovčan Đurović i Ane Berlengi Fellner.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Pravosudne akademije Republike Hrvatske  organizirane su dvije jednodnevne radionice pod nazivom „Ocjena zakonitosti općih akata“ dana 24. ožujka 2014. i 26. ožujka 2014. godine, namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih i općinskih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika građansko-upravnog odjela. Radionice su vodile sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ana Berlengi Fellner i Ljiljana Karlovčan Đurović. Na radionicama su sudjelovali Arma Vagner Popović, Bisekra Kalauz i Boris Marković, suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Blaženka Drdić  i Juraj Dujam, viši sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Žanet Vidović, sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj dana 24. ožujka 2014. održana je u sklopu serije „Političkih dijaloga u podne“, javna rasprava sa temom „Semafor pravosuđa u EU za 2014.: učinkovitost, neovisnost i kvaliteta pravosuđa u Hrvatskoj“ na kojoj je sudjelovao predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti dana 20. ožujka 2014. održano je predavanje akademika Jakše Barbića, pod nazivom „Pravna sigurnost u Republici Hrvatskoj“. Na predavanju je sudjelovao predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Pravosudne akademije Republike Hrvatske dana 17. ožujka 2014. organizirana je jednodnevna radionica pod nazivom „SupraNova-usklađivanje i objavljivanje sudske prakse RH i EU“. Na radionici je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš-Beroš.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji ZŠEM Poslovne Akademije održan je dana 7. ožujka 2014. seminar pod nazivom „Zaštita podataka i informacija u funkciji poslovnog uspjeha tvrtki i institucija u Republici Hrvatskoj“. Na seminaru je sudjelovao sudski savjetnik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Juraj Dujam.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Europske patentne akademije, koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda (EPO) od 25. do 27. veljače 2014. godine organiziran je za nacionalne suce studijski posjet Europskom patentnom uredu u  München-u, Republika Njemačka. Studijski posjet organiziran je kako bi se sudionicima omogućilo bolje razumijevanje europskog patentnog sustava, postupaka i uvjeta za priznanje patenta, ulogu žalbenih vijeća pri EPO–u te predstavila praksa EPO-a. U studijskom posjetu Europskom patentnom uredu sudjelovala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike hrvatske, mr. sc. Inga Vezmar Barlek.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Dana 13. veljače 2014. u organizaciji „Radnog Prava“ u Zagrebu održan je seminar pod nazivom „Aktualnosti u radnim odnosima“. Na seminaru  je sudjelovala sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Žanet Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Pravosudna akademija Republike Hrvatske je u suradnji s Europskim institutom za javnu upravu (EIPA) organizirala seminar  pod nazivom „Pravo tržišnog natjecanja Europske unije – uloga nacionalnih sudaca“. Seminar je održan 18. i 19. prosinca 2013. godine u Pravosudnoj akademiji.  Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš-Beroš i Senka Orlić-Zaninović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji ACA-Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union) održan je u Parizu, 18. prosinca 2013. seminar pod nazivom „Soft law, legal norms and sources of law“ za suce vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN), 12. i 13. prosinca 2013. održan je u Beču  seminar na temu „Pravo azila Europske unije“. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Biserka Kalauz i Gordana Marušić-Babić.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Narodnih novina d.d., Zagreb, dana 6. prosinca 2013. godine organizirana je radionica „Pravo europske unije na internetu“ na kojoj je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Jasminka Jenjić.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europske komisije u suradnji s Bristol Law School i Sveučilištem u Palermu održan je od 21. do 24.11.2013. godine seminar za suce na temu „ EU Zakon o tržišnom natjecanju“. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Jenjić Jasminka i Štefan Sanja.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Europskog patentnog ureda (EPO) u okviru suradnje EPO-a i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske dana 22. i 23. listopada 2013. godine u München-u, Republika Njemačka održana je dvodnevna konferencija iz područja prava patenata pod punim nazivom „EPO Boards of Appeal and key decisions 2013.“. Na konferenciji  su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ljiljana Karlovčan-Đurović i Ana Berlengi Fellner.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske dana 15. i 16. listopada 2013. godine u Hrvatskoj obrtničkoj komori organizirana je 4. Međunarodna konferencija na temu „Alternativno rješavanje sporova-suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“. Na konferenciji je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Inženjerski biro d.d. Zagreb u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci organizirao je savjetovanje pod nazivom „Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, Opatija, 10. i 11. listopada 2013. godine.

Na savjetovanju su izlaganje imali: mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu Upravnosudska provjera zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, dr.sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci na temu „Tužba upravnom sudu i odgovor na tužbu“ i Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku na temu „Zastupanje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pred upravnim sudovima“.

U okviru savjetovanja dr.sc. Alen Rajko i Božidar Horvat održali su radionicu na temu „Upravni spor: sastavljanje tužbe i odgovora na tužbu te sudjelovanje na raspravi“.

Na savjetovanju je sudjelovao i Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U okviru Programa razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) inozemni suci i državni odvjetnici posjetili su Visoki upravni sud Republike Hrvatske 3. listopada 2013. godine. U okviru posjeta zamjenica predsjednika Suda Dijana Vidović, te predsjednice Odjela Suda, sutkinje Marina Kosović-Marković, Lidija Rostaš-Beroš i Inga Vezmar Barlek, upoznale su goste s radom Suda i značajkama upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Pravosudna akademija u suradnji s Akademijom za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo organizirala je seminar pod nazivom „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“, Zagreb, 2. listopada 2013. godine.

Na seminaru su sudjelovali: Senka Orlić-Zaninović i Lidija Vukičević, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, a u organizaciji GONG-a održana je konferencija pod nazivom „Povjerenik ni na nebu ni na zemlji“, Zagreb, 30. rujna 2013. godine.

Na konferenciji je sudjelovala Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas, Pariz II, Državnog savjeta Francuske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja održan je 7. simpozij Hrvatsko – francuski upravnopravni dani, na temu „Promjene u upravnom sudovanju“, Split, 23. i 24. rujna 2013. godine.

            Izlaganje na simpoziju imali su: Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koji je sa prof. dr.sc. Dariom Đerđom, izvanrednim profesorom Pravnog fakulteta u Rijeci obradio temu „Nadzor zakonitosti prvostupanjskih upravno-sudskih odluka“; mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Uloga i nadležnost prizivnog suca“; dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci na temu „Novi Zakon o pravu na pristup informacijama – geneza i otvorena pitanja“ i Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku na temu „Upravni spor protiv postupanja“.

Na simpoziju je održan i Okrugli stol sa uvodnim izlaganjem Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Program seminara

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Europska patentna akademija, koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda (European Patent OfficeEPO), temeljem suradnje EPO–a i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske organizirala je poseban studijski posjet Europskom patentnom uredu za suce iz Hrvatske, München, 8. do 10. srpnja 2013. godine.

Studijski posjet organiziran je kako bi se sudionicima omogućilo bolje razumijevanje europskog patentnog sustava, postupaka i uvjeta za priznanje patenta, ulogu žalbenih vijeća pri EPO–u, a predstavljena je i praksa EPO–a u ovom području.

U studijskom posjetu Europskom patentnom uredu sudjelovali su: Ana Berlengi Fellner, Ljiljana KarlovčanĐurović, Senka Orlić–Zaninović i Lidija Vukičević, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku, Lidija Prica, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu, Hrvoje Miladin, sudac Upravnog suda u Zagrebu, Leandra Mojtić, sutkinja Upravnog suda u Splitu i Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) održan je Javni stručni skup na temu „HRVATSKA U SUSTAVU ŽIGA I DIZAJNA ZAJEDNICE“, Hotel International, Zagreb, 2. srpnja 2013. godine.

Uvodno izlaganje imali su: Ljiljana Kuterovac, ravnateljica, DZIV, Sandra Artuković-Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa i Antonio Campinos, predsjednik, OHIM.

Izlaganje na javnom stručnom skupu imali su: Ignacio de Medrano Caballero, OHIM na temu „Predstavljanje sustava žiga i dizajna Zajednice“, Goran Marjanović, OHIM na temu „Praktični pregled postupaka žiga i dizajna Zajednice pri OHIM-u“, Simon White, OHIM na temu „Predstavljanje Europske mreže žiga i dizajna Zajednice“ i dr. Tomás Csóti, sudac Metropolitan Tribunal (Budimpešta, Mađarska) koji je iznio mađarsko iskustvo i izazove vezane uz pristupanje sustavu žiga Zajednice uz primjere iz sudačke prakse mađarskih sudova kao sudova žiga/dizajna Zajednice.

Na javnom stručnom skupu sudjelovali su: Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Igor Prokurica, sudski savjetnik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

Narodne novine d.d. u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirale su savjetovanje „Novosti u upravnom pravu i upravno–sudskoj praksi“, Zagreb, Hotel Westin, 11. lipnja 2013. godine.

Urednik savjetovanja bio je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Uvodno izlaganje imali su: dr. sc. Petar Piskač, predsjednik uprave Narodne novine d.d., Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa i Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Izlaganje na savjetovanju imali su: dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave Republike Hrvatske na temu – Pravno tumačenje ili pravna intervencija–dileme u provedbi nekih odredbi Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Problemi upravnog spora u predmetima „šutnje administracije“, Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Ratio „filtra za žalbu“ nakon prve novele Zakona o upravnim sporovima, prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci na temu – Legitimna očekivanja kao osnova zaštite prava stranke u upravnom postupku, mr. sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Novine Zakona o pravu na pristup informacijama, Dunja Jurić–Knežević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske–u mirovini na temu – Brisanje dijela članka 122. Zakona o mirovinskom osiguranju, Lidija Rostaš–Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Porezna zastara u praksi upravnih sudova, doc. dr. sc. Ivana Bajakić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na temu – Globalizacija regulatornih agencija, Božo Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku na temu – Regulatorne agencije u postupku pred upravnim sudovima i doc. dr. sc. Bosiljka Britvić–Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu na temu – Upravno–pravni aspekti ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif

 

U organizaciji Inter–University Centre (IUC) Dubrovnik održana je osma konferencija Public and Private Justice (PPJ) na kojoj je razmatrana tema pod nazivom:  Dispute Resolution in Modern Societies, Evidence in Civil Procedure (Rješavanje sporova u modernim društvima, Dokazi u parničnom postupku), Dubrovnik, 27. do 31. svibnja 2013. godine.

Konferencija je organizirana u suradnji s EU JUST Project "Dimensions of Evidence in European Civil Procedure", Council of Europe - European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL),The World Bank (WB) i Balkan Enforcement Reform Project (BERP).

Svoja gledišta o procesnim institutima, s naglaskom na dokaze u parničnom postupku iznijeli su znanstvenici: Remco van Rhee (University of Maastricht, Nizozemska), Alan Uzelac (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska), Jon T. Johnsen (University of Oslo, Norveška), Burkhard Hess (Heidelberg University, Njemačka), Paul Oberhammer (University of Zürich, Švicarska), Dirk Heirbaut (University of Gent, Belgija), Elisabetta Silvestri (University of Pavia, Italija), Aleš Galič (University of Ljubljana, Slovenija), Vesna Rijavec (University of Maribor, Slovenija), Viktoria Harsagi (Pázmány Péter Catholic University, Mađarska), Federico Ferraris, Gabriele Molinaro  i Francesco Vitella (University of Milano-Bicocca, Italija), Rianne Mertens i Vera Poels (University of Maastricht, Nizozemska), Natalia Baradanchenkova (Ural State Law Academy, Rusija), Slađana Aras (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska) i  Bartosz Karolczyk (Kozminski Academy in Warsaw, Poljska).

Konferenciji  je  prisustvovala Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Centra za liberalno–demokratske studije (CLDS) održan je seminar na temu „Sudska praksa u predmetima zaštite tržišnog natjecanja i reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj“, Beograd, 25. svibnja 2013. godine.

Gost predavač iz Republike Hrvatske bila je Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, u čijem je predavanju analizirana recentna praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u predmetima zaštite tržišnog natjecanja te upoznavanje sudionika seminara s novim ustrojem upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

Na seminaru su sudjelovali dr. sc. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, suci i savjetnici Upravnog suda Srbije i suci Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić sudjelovao je na skupštini Udruge državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija država članica EU, koja je održana 27. i 28. svibnja 2013. u Državnom savjetu Francuske u Parizu pod predsjedanjem g. Jean - Marc Sauvea.

Na skupštini Udruge posebno je pozdravljen ulazak Republike Hrvatske u EU, zbog čega Visoki upravni sud iz statusa promatrača postaje punopravni član Udruge. Predsjednike sudova primio je francuski premijer g. JeanMarc Ayrault te su večerali s ministricom pravosuđa gdjom. Christiane Taubira.

Drugi dan posjeta održan je radni sastanak predsjednika sudova o učinkovitosti upravnog sudovanja i financiranju sudova s posebnim naglaskom na nužnost kvalitete sudskih odluka.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održane su stručne radionice za suce i savjetnike Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika pod nazivom „Ocjena zakonitosti općih akata“, Zagreb, 24. i 28. svibnja 2013. godine.

Voditeljice radionica bile su: Ana BerlengiFellner, Ljiljana KarlovčanĐurović, Sanja Otočan i Blanša Turić, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije održane su stručne radionice za savjetnike Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika pod nazivom „Pravni lijekovi u upravnom sporu“, Zagreb, 9. i 22. svibnja 2013. godine.

Voditeljice radionica bile su: Marina Kosović Marković i mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

U organizaciji Pravosudne akademije  održane su stručne radionice za savjetnike Upravnog suda u Zagrebu, savjetnike Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika pod nazivom „Prvostupanjski upravni spor“, Zagreb, 12. i 24. travnja 2013. godine

Voditelji radionica bili su: Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Meri Dominis Herman, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu i Božidar Horvat, sudac Upravnog suda u Osijeku.

 

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom održano je XIX. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak)“, Poreč, 17. do 19. travnja 2013. godine.

Na savjetovanju je održan i Okrugli stol iz upravnog prava na temu „Prvostupanjski upravni spor“ sa uvodnim izlaganjem: Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i mr.sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave.

Izlaganje na savjetovanju imale su: Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Porezna zastara u praksi Upravnog suda – prikaz sudske prakse“, mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Ovlasti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u žalbenom upravnom sporu“ i dr.sc. Alen Rajko, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Rijeci, na temu „Utvrđivanje činjenica i dokazni postupak u upravnom sporu“.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravosudne akademije Makedonije u suradnji s TAIEX – om organizirana je regionalna konferencija namijenjena sucima koji se u svome radu susreću s problematikom azila, Skopje, 10. do 12, travnja 2013. godine.

Na regionalnoj konferenciji sudjelovali su: Fedora Lovričević Stojanović i Gordana Marušić Babić, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu, Vesna Drača, sutkinja Upravnog suda u Rijeci i Sanda Crljen Ivančić, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Splitu.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravosudne akademije održane su stručne radionice za vježbenike u 2012. godini iz nastavne cjeline: Upravno pravo, Ustav i ustavni sustav i Osnove Europske unije. Predmetne radionice održane su tijekom studenoga 2012. godine u Regionalnim centrima Pravosudne akademije u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.

Voditeljice radionica iz nastavne cjeline Upravno pravo bile su: mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Biserka Kalauz, Slavica Marić – Okičić, Lidija Vukičević Gašparović, Dijana Vidović, Arma Vagner Popović, Lidija Rostaš Beroš, Blanša Turić, Gordana Marušić – Babić i Marina Kosović – Marković, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Voditeljice radionica iz nastavne cjeline Ustav i ustavni sustav bile su: Blanša Turić, Sanja Otočan, Jasminka Jenjić, Mira Kovačić, Lidija Vukičević Gašparović, mr.sc. Mirjana Juričić, Ljiljana KarlovčanĐurović i Ana BerlengiFellner, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Voditeljice radionica iz nastavne cjeline Osnove Europske unije bile su: mr.sc. Inga Vezmar Barlek, Ljiljana KarlovčanĐurović i Ana BerlengiFellner, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Instituta za javnu upravu organizirano je savjetovanje na temu „JESU LI HRVATSKOJ POTREBNE AGENCIJE: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Zagreb, 16. studenoga 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imala je Veseljka Kos, viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Upravnosudska zaštita u agencijskim stvarima“.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Novog informatora d.o.o. Zagreb održano je savjetovanje „Komunalno gospodarstvo i primjena ZUP-a i ZUS-a“, Zagreb, 22. listopada 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imala je Marina Kosović – Marković, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Komunalno gospodarstvo u upravnosudskoj praksi“ i dr.sc. Alen Rajko, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Rijeci na temu „Položaj pružatelja komunalnih usluga u upravnom postupku i upravnom sporu.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas, Pariz II, Državnog savjeta Francuske i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja održan je simpozij Hrvatsko – francuski upravnopravni dani, na temu „Javna uprava i upravno sudstvo: nova pravila i utjecaj europskog prava“, Split, 24. i 25. rujna 2012. godine.

Navedenom simpoziju predsjedavao je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Na simpoziju je održan i Okrugli stol na temu „Dileme u primjeni novog Zakona o upravnim sporovima“ sa uvodnim izlaganjem: Lidije Rostaš Beroš, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i dr.sc. Alena Rajka, suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Rijeci.

Izlaganje na simpoziju imala je mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koja je sa sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske dr.sc. Jadrankom Jugom obradila temu „Naknada šteta u upravnom sporu“.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Narodnih novina d.d. Zagreb održano je savjetovanje „Primjena novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama“, Zagreb, 20. rujna 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imala je Lidija Vukičević Gašparović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Upravni spor u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama“.

Savjetovanju su prisustvovali: Mira Kovačić, Senka Orlić Zaninović i Arma Vagner Popović, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, te Marina Katanec, Ante Drezga, Franciska Dominković, Romina Bašnec i Juraj Dujam, sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

11. rujna 2012. godine održan je sastanak predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske sa predsjednikom Upravnog suda Crne Gore, a u svezi razmjene iskustava vezanih za reformu upravnog sudovanja.

Navedenom sastanku prisustvovali su: Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš Beroš, Marina Kosović – Marković, Dijana Vidović, mr.sc. Inga Vezmar Barlek i Boris Marković, suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Europske komisije, Opće uprave za proširenje, odjela za reviziju i evaluaciju uz pomoć NIPAK-a održana je tematska evaluacija vladavine prava u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 16. i 17. srpnja 2012. godine.

U svezi nacrta evaluacijskog izvješća na temu vladavine prava u Republici Hrvatskoj neovisni evaluatori g. Louis Blondiau i gđa. Slagjana Taseva, angažirani od strane Europske komisije obavili su razgovore sa mr.sc. Ingom Vezmar Barlek i Sanjom Otočan, sutkinjama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, koje su na tekst nacrta evaluacijskog izvješća Europskoj komisiji dostavile svoj komentar.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji ACA Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of European Union) održan je XXIII. Kolokvij na temu „The implementation of the Chart of Fundamental Rights of the European Union“, Madrid, 25. i 26. lipnja 2012. godine.

Predmetnom kolokviju prisustvovala je mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

14. lipnja 2012. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu održano je predavanje Antona Ivanova, predsjednika Vrhovnog trgovačkog suda Ruske Federacije o trgovačkom sudstvu u Rusiji.

Navedenom predavanju prisustvovali su predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, te suci i sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

U sklopu programa posjeta održan je i sastanak Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske sa Antonom Ivanovim, predsjednikom Vrhovnog trgovačkog suda Ruske Federacije.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Novog informatora d.o.o. Zagreb održano je savjetovanje na temu „Novine u primjeni Općeg poreznog zakona, razrez županijskih poreza, žalba i upravni spor u poreznim stvarima“, Zagreb, 20. lipnja 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imala je mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

13. lipnja 2012. godine održan je sastanak predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i predstavnika Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Predmet sastanka bilo je upoznavanje sa obvezama sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja te usklađivanje postupanja Agencije i upravnih sudova sukladno novom zakonu o upravnim sporovima.

Navedenom sastanku prisustvovali su: Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Gordana Marušić Babić, Marina Kosović – Marković, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Boris Marković, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Zagrebu, Božidar Horvat, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Osijeku, Meri Dominis Herman i Jasna Peroš Nikolić, sutkinje Upravnog suda u Zagrebu, te predstavnici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Association of European Administrative Judges (Udruge Europskih upravnih sudaca) održana je glavna skupština, Lisabon, 8. i 9. lipnja 2012. godine.

Glavnoj skupštini prisustvovali su Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravosudne akademije pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića održana je Međunarodna konferencija „Centri za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika – Korak naprijed“, Zagreb, 17. i 18. svibnja 2012. godine.

Cilj Konferencije je razmjena iskustava među ravnateljima i ostalim predstavnicima centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika s posebnim naglaskom na samostalnost/neovisnost/ održivost centara, te provedbu ciljeva i programa Europske unije u odnosu na nacionalne institucije.

Sudionici Konferencije bili su predstavnici institucija za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika iz Europske unije i regije, predstavnici Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, te predstavnici pravosuđa Republike Hrvatske.

Konferenciji je prisustvovao Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Višeg vojnostegovnog suda Ministarstva obrane Republike Hrvatske održano je Savjetovanje iz upravnog prava za suce vojnostegovnih sudova i pravnike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zagreb, 26. travnja 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imao je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Novi upravni spor u Republici Hrvatskoj – provedba novog Zakona o upravnim sporovima“.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom održano je XVIII. Savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“, Poreč, 18. do 20. travnja 2012. godine.

Na savjetovanju je održan i Okrugli stol iz upravnog prava na temu „Prvostupanjski upravni spor“ sa uvodnim izlaganjem: Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i mr.sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave.

Izlaganje na savjetovanju imale su: mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Novo uređenje predmeta upravnog spora u Republici Hrvatskoj“, mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Slobodna ocjena u poreznim stvarima“ i Tamara Bogdanović, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu, na temu „Ograničenja vlasništva radi zaštite dobara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

U organizaciji Pravosudne akademije održana je radionica na temu „Radnje javnopravnog tijela u upravnom sporu“, Zagreb, 12. travnja 2012. godine.

Voditeljice predmetne radionice bile su: mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović, mr.sc. Inga Vezmar Barlek i Lidija Rostaš Beroš, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

Upravni sud Republike Hrvatske od 1. siječnja 2012. godine nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je Zakonom o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12) i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

 

 

 

 

Dana 10. veljače 2012. godine predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske primio je u posjet Stellu Ronner-Grubačić, veleposlanicu Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj. Predsjednik suda Ante Galić upoznao je veleposlanicu s novom organizacijom upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2012. godine i početkom rada novo ustrojenih prvostupanjskih upravnih sudova u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Veleposlanica Ronner-Grubačić je podržala reformu upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj smatrajući da bi novi ustroj trebao doprinijeti jačanju pravne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

Dana 26. i 27. svibnja 2011. u Dubrovniku je održana međunarodna konferencija „Novi sustav upravnog sudovanja Republike Hrvatske u perspektivi pristupanja Europskoj uniji: razmjena europskih iskustava“. Konferenciju je organizirala Udruga državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija Europske unije („Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union“) uz podršku Europske komisije i u suradnji s Upravnim sudom Republike Hrvatske. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici najviših upravnih jurisdikcija iz 22 države članice Europske unije te Republike Hrvatske i Turske kao promatrača. Tema konferencije je izuzetno bitna za buduće funkcioniranje hrvatskog pravosudnog sustava, zbog uvođenja dvostupanjskog upravnog sudovanja odnosno provođenja reforme upravnog sudovanja u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Sudionici međunarodne konferencije imali su priliku upoznati se s izlaganjima na temu ocjene zakonitosti općih akata od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; žalbenog postupka pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske protiv odluka prvostupanjskih upravnih sudova; isključive nadležnosti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te organizacije prvostupanjskih upravnih sudova Republike Hrvatske.

Program

Slika 1                  Slika 2                 Slika 3                Slika 4

 

Dana 12. travnja 2011. predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske primio je u posjet Nj.E. Stellu Ronner-Grubačić, veleposlanicu Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj na njenu inicijativu. Predsjednik Suda Ante Galić upoznao je veleposlanicu s nadležnostima Upravnog suda RH i očekivanim učincima reforme upravnog sudovanja, te je obavijestio o konferenciji koja će se održati u svibnju ove godine u Dubrovniku u organizaciji Udruženja Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova država članica Europske unije (ACA - Europe) u suradnji s Upravnim sudom RH. Veleposlanica Stella Ronner-Grubačić izrazila je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom dviju država i izrazila nadu da će se dobri odnosi nastaviti i ubuduće.

 

28. ožujka 2011. predsjednik Suda  g. Ante Galić boravio je u službenom posjetu Francuskom Conseil d`Etat u Parizu. Razgovaralo se o upravnom sudovanju i o položaju upravnog prava u pravnim sustavima pojedinih država te reformi hrvatskog upravnog sudovanja u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske EU.

Također je bilo govora o suradnji dvije države na području upravnog prava u okviru već tradicionalnih hrvatsko-francuskih upravno-pravnih dana koji će se ove godine održati u Splitu u mjesecu listopadu.

Predsjednik suda se na radnom ručku susreo i s rektorom Universite Pantheon- Assas (Paris 2) g. prof. Louisom Vogélom kojom prigodom se razgovaralo o sustavima obrazovanja dviju država s naglaskom na obrazovanje studenata pravnih fakulteta.

Slika 1                 Slika 2

 

28. veljače 2011. Zagreb, Narodne Novine d.d. u suradnji s Ministarstvom uprave RH i Upravnim sudom RH organiziraju savjetovanje "Novosti u upravnom pravu i upravno-sudskoj praksi."

opširnije

6. listopada 2010.  Zagreb, Inženjerski Biro u suradnji s Upravnim sudom Republike Hrvatske, organizira savjetovanje "Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja-2010."

opširnije

 

7. i 8. lipnja 2010. Predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić sudjelovao je na konferenciji predsjednika Vrhovnih upravnih sudova i Državnih savjeta država članica EU, koja je uz nazočnost gđe. Viviane Reding - potpredsjednice Europske komisije zadužene za pravosuđe i temeljna prava, održana 7. lipnja 2010. na Europskom sudu pravde u Luxemburgu. Raspravljalo se o mogućnostima postizanja veće učinkovitosti upravnog sudovanja i rješavanja zaostalih predmeta. Predsjednike sudova u počansnom posjetu primio je Veliki Vojvoda od Luxemburga. 8. lipnja 2009. Predsjednik Upravnog suda nazočio je općoj skupštini Udruge Vrhovnih upravnih sudova i Državnih savjeta država članica EU, u kojoj Udruzi Upravni sud sudjeluje kao promatrač s obzirom na status Republike Hrvatske kao zemlje kandidatkinje za pristupanje EU.

11. svibnja 2010. u organizaciji Instituta za javnu upravu, u Zagrebu je održano savjetovanje o novom Zakonu o upravnim sporovima i novoj organizaciji upravnog sudovanja. Uvodno su se skupu obratili dr. sc. Jasna Omejec - predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić - predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske i mr. sc. Zoran Pičuljan - državni tajnik Ministarstva pravosuđa. O novom Zakonu izlagale su sutkinje Upravnog suda Republike Hrvatske: Ljiljana Karlovčan Đurović, mr. sc. Inga Vezmar Barlek i Gordana Marušić Babić te prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Dario Đerđa i doc. dr. sc. Boris Ljubanović.

26. i 27. listopada 2009. u Splitu je u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Državnog savjeta Francuske održan simpozij Hrvatsko - francuski upravnopravni dani.
opširnije

24. i 25. rujna 2009. u Opatiji, Upravni sud Republike Hrvatske u suradnji s Inženjerskim biroom d.d.  organizirao je savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse.
opširnije

Od 14. do 16. lipnja 2009. u Luksemburgu - Europskom sudu pravde, održat će se Generalna skupština predsjednika vrhovnih upravnih sudova i državnih savjeta Europske unije. Na skupštini će se na najvišoj razini razmatrati pitanja odnosa nacionalnog i europskog prava.
Predsjedavajući Generalne skupštine uputio je poziv mr. sc. Ivici Kujundžiću, predsjedniku Upravnog suda Republike Hrvatske, da kao punopravni član sudjeluje u njezinom radu, što predstavlja veliko priznanje Sudu u nastojanju dostizanja Standarda Europske unije.

4. i 5. lipnja 2009. u Beču je održana radionica pod temeljnim nazivom: „Asylum and Fair Trial“. Sudionici Radionice izložili su glavne principe vezane za pošteno suđenje (Fair trial) koji su implementirani u nacionalnim zakonodavstvima.
opširnije

Od 28. do 31. svibnja 2009 u Sofiji je održan seminar na temu: „Primjena europskog prava u predmetima zaštite okoliša„ i Generalna skupština Udruge europskih sudaca upravnih sudova.
opširnije

25. ožujka 2009. održana je svečanost zaključenja Twinning projekta CARDS 2004 „Podrška razvoju učinkovitijeg, djelotvornijeg i modernijeg upravljanja i rada upravnog suda Republike Hrvatske“.
opširnije

22. i 23. siječnja 2009., Brussels, u organizaciji Europske komisije Povjerenstva za proširenje održan je Seminar o pravu Europske zajednice
opširnije

4. i 5. prosinac 2008. – Crna Gora, Bečići – Seminar: Privremena mjera i usmena rasprava u upravnom sporu
opširnije

17. i 18. studeni 2008 – Tirana, Albanija – seminar o AARHUS Konvenciji
opširnije

10. do 14. studenoga 2008. - studijsko putovanje u Nizozemsku
opširnije

Riga, 30. rujna do 1. listopada 2008. – Stručno usavršavanje sudaca upravnih sudova
opširnije

12. rujna 2008. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Strateški dokument za izradu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima i nacrt smjernica za izradu Zakona o upravnim sporovima Na 43. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Strateški dokument za izradu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima i nacrt smjernica za izradu Zakona o upravnim sporovima. Predviđena je reforma procesnog prava kroz pravnu zaštitu u svim upravnim djelovanjima, obveznu usmenu raspravu, nadležnost nad utvrđivanjem činjenica i primjenom prava, donošenje reformacijskih umjesto kasatornih presuda i donošenje odluka po sucu pojedincu. Također je predviđena organizacijska reforma uvođenjem dvostupanjskog upravnog sudovanja.

Privitak: Strateški dokument za izradu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima

2. i 3. listopada 2008. u Opatiji, Upravni sud Republike Hrvatske u suradnji s Inženjerskim biroom d.d. Zagreb, održao je savjetovanje: Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse
opširnije

26. i 27. rujna 2008. u Rijeci održano je savjetovanje pod radnim nazivom: Socijalna prava kao temeljna ljudska prava
opširnije

25. do 31. svibnja 2008. – Studijsko putovanje
opširnije

28. i 29. travnja 2008. na Brijunima je održan radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s predsjednicima visokih i županijskih sudova u RH
opširnije

Split, 25. i 26. travnja 2008. – HRVATSKO - NJEMAČKI PRAVNIČKI SIMPOZIJ
opširnije

10. do 12. travnja 2008. - savjetovanje pravnika – Poreč
opširnije

3. do 5. travnja 2008. -  sastanak upravnih sudaca Europe
opširnije

Reorganizacija upravnog sudstva
opširnije

5. i 6. veljače 2008. u Zagrebu održano je Savjetovanje: „Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa“
opširnije

28. siječnja 2008. u Bruxellesu je održan seminar Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije
opširnije

22.-23. listopada 2007. Održan je Hrvatsko-Francuski pravni simpozij
opširnije

18. i 19. listopada 2007. u Brnu, Republika Češka održan je seminar na temu Organizacija baze podataka odluka upravnih sudova
opširnije

12. listopada 2007.  Pariz, održana je rasprava na temu: Nacionalna uprava (u zemljama članicama EU) i Europska unija
opširnije

2. listopada 2007. održano je svečano otvaranje CARDS 2004 Twinning projekta "Podrška razvoju učinkovitijeg i modernijeg funkcioniranja Upravnog suda Republike Hrvatske"
opširnije

27. i 28. rujna 2007. Grand hotelu Adriatic, Opatija, Upravni sud Republike Hrvatske je u suradnji s Inžinjerskim birom d.d. Zagreb održao savjetovanje UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK U PRAKSI – aktualna pitanja i problemi
opširnije

28. i 29. lipnja 2007 – Ljubljana, u organizaciji Europske udruge upravnih sudaca održan je sastanak i radionica na temu: Azil i useljeništvo
opširnije

28. do 30. lipnja 2007. u Budimpešti je održan Seminar: Direktive EU o minimalnim standardima vezano za pravo azila
opširnije

27. lipnja 2007. u Zagrebu, u Palači Dverce obilježena je 30. obljetnica Upravnog suda Republike Hrvatske
opširnije

11. do 22. lipnja 2007. u Rumunjskoj je održan Program razmjene pravosudnih dužnosnika
opširnije

13. i 14. svibnja 2007. u Varšavi je održana Generalna skupština Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije
opširnije

Opis: Opis: a

31. svibnja do 2. lipnja 2007. – Beč - Generalna skupština Udruge Europskih  sudaca upravnih sudova
opširnije

Opis: Opis: a

16. svibnja 2007. u Karlovcu održan je Okrugli stol s radnim nazivom Izbor, imenovanje i prestanak dužnosti, ostvarivanje profesionalnog razvoja te neovisnost i odgovornost pravosudnih dužnosnika
opširnije

Opis: Opis: a

7. do 11. svibnja 2007. u Trieru (SR Njemačka) u Europskoj pravnoj akademiji (ERA)održan je seminar o azilu i migracijamau.
opširnije

Opis: Opis: a

27. - 28. travnja 2007. u Splitu održan je Hrvatsko-njemački pravnički simpozij
opširnije

27. i 28. travnja 2007. u Wuerzburgu, Njemačka održan je seminar pod nazivom UPRAVNO SUDOVANJE U EU
opširnije

Opis: Opis: a

26. i 27. travnja 2007. u Nacionalnom parku Plitvička jezera održan je radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s predsjednicima visokih sudova u RH
opširnije

Opis: Opis: a

25. travnja 2007. u Zagrebu je održano savjetovavanje GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
opširnije

Opis: Opis: a

15. i 16. ožujka 2007. u Parizu je održan seminar na temu UPRAVNO SUDOVANJE U EUROPI
opširnije

Opis: Opis: a

21. do 23. veljače 2007. u Skopju je u okviru CARDS Regionalnog projekta održan Regionalni okrugli stol na temu: Zajednički standardi ovršnih sistema država članica EU
opširnije

Opis: Opis: a

26. siječnja 2007. u Bruxellesu održan je seminar DRŽAVNO SUDSTVO O ČLANKU 7. OKVIRNE DIREKTIVE 2002/21/EC ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

opširnije

Opis: Opis: a

2. i 3. veljače 2007. u Budvi, u organizaciji Upravnog suda Republike Crne Gore i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) održano je savjetovanje  ZNAČAJ I ULOGA UPRAVNOG SUDA.

opširnije

Opis: Opis: a

16. siječnja 2007. na Upravnom sudu Republike Hrvatske održana je radionica
UPRAVNO ZAKONODAVSTVO I SUDOVANJE – EUROPSKA PERSPEKTIVA

opširnije

Opis: Opis: d

12. i 13. listopada 2006. u Grand hotelu Adriatic, Opatija, Upravni sud Republike Hrvatske je u suradnji s Inžinjerskim birom d.d. Zagreb održao savjetovanje UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK U PRAKSI – aktualna pitanja i problemi

opširnije

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif


 

Opis: Opis: Vrh stranice