VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Na području Republike Hrvatske postoji dugogodišnja tradicija upravnog sudovanja jer prvi počeci upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj sežu u drugu polovicu 19. stoljeća. Upravni sud, kao samostalan republički sud, osnovan je 1. srpnja 1977. godine. Do tada je sudska kontrola zakonitosti konačnih pojedinačnih upravnih akata bila osigurana u okviru upravnog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Kao rezultat višegodišnjeg rada na reformi upravnog sudovanja kroz projekt CARDS 2004.-podrška razvoju učinkovitijeg, modernijeg i djelotvornijeg upravljanja i rada Upravnog suda Republike Hrvatske u sklopu reforme upravnog sudstva i cjelokupne reforme pravosuđa u Republici Hrvatskoj,           donesen je Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10- dalje ZUS), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine. Navedenim Zakonom, kao i Zakonom o izmjenama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 130/11) uvedeno je dvostupanjsko upravno sudovanje. Ustanovljeni su prvostupanjski Upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Od 1. siječnja 2012. godine Upravni sud Republike Hrvatske nastavio je s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

 

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:

1. odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,

2. odlučuje o zakonitosti općih akata,

3. odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,

4. odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.

 

Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine u prvom stupnju, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je ZUS-om i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

 

UPRAVNI SUDOVI:

1. odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,

2. odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,

3. odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,

4. odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,

5. odlučuju u drugim zakonom propisanim slučajevima.

 

Sjedište i područje nadležnosti upravnih sudova je:

I. UPRAVNI SUD U ZAGREBU za područja: Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske, Varaždinske, Sisačko – moslavačke, Bjelovarsko – bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

II. UPRAVNI SUD U SPLITU za područja: Dubrovačko – neretvanske, Šibensko – kninske, Splitsko – dalmatinske i Zadarske županije.

III. UPRAVNI SUD U RIJECI za područja: Istarske, Primorsko – goranske, Ličko – senjske i Karlovačke županije.

IV. UPRAVNI SUD U OSIJEKU za područja: Brodsko – posavske, Osječko – baranjske, Požeško – slavonske, Virovitičko – podravske i Vukovarsko – srijemske županije.

 

ORGANIZACIJA RADA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovano je 7 specijaliziranih vijeća, 5 vijeća za odlučivanje povodom zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata i  Služba za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Dva vijeće rješavaju predmete iz područja: mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, socijalne zaštite, azila i stranaca (osim državljanstva) i opću upravu. Predmete iz područja: financijskog i radnog, prava pretvorbe, privatizacije, javne nabave, tržišnog natjecanja, pristupa informacijama i opće uprave također rješavaju dva vijeća  dok predmete iz područja: imovinskog, stambenog, graditeljskog, komunalnog prava, prava intelektualnog vlasništva, pristupa informacijama i opće uprave rješavaju tri vijeća.

Vijeća su sastavljena od tri suca. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala dva suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik odnosno viši sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno, srijedom ili četvrtkom.

 

VIJEĆA ZA OCJENU ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Zakonom o sudovima i ZUS-om propisano je da Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o zakonitosti općih akata, pa su stoga osnovana i vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala četiri suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno (utorkom).

SLUŽBA ZA PRAĆENJE I PROUČAVANJE SUDSKE PRAKSE

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovana je Služba za poslove praćenja i proučavanja sudske prakse. Služba je organizirana na način da poslove Službe obavljaju sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu, pod nadzorom suca raspoređenog u Službu. Sudac raspoređen u Službu za praćenje i proučavanje sudske prakse i sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u internet izdanju i tiskanoj publikaciji.

 

.

 

 

 

Opis: Opis: Vrh stranice