VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Upravni sud, kao samostalan republički sud, osnovan je 1. srpnja 1977. godine. Do tada je sudska kontrola zakonitosti konačnih pojedinačnih upravnih akata bila osigurana u okviru upravnog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Na području Republike Hrvatske postoji dugogodišnja tradicija upravnog sudovanja jer prvi počeci upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj sežu u drugu polovicu 19. stoljeća.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

Upravni sud Republike Hrvatske od 1. siječnja 2012. godine nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je Zakonom o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12) i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

Sjedište i područje nadležnosti upravnih sudova je:

I. UPRAVNI SUD U ZAGREBU za područja: Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske, Varaždinske, Sisačko – moslavačke, Bjelovarsko – bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

II. UPRAVNI SUD U SPLITU za područja: Dubrovačko – neretvanske, Šibensko – kninske, Splitsko – dalmatinske i Zadarske županije.

III. UPRAVNI SUD U RIJECI za područja: Istarske, Primorsko – goranske, Ličko – senjske i Karlovačke županije.

IV. UPRAVNI SUD U OSIJEKU za područja: Brodsko – posavske, Osječko – baranjske, Požeško – slavonske, Virovitičko – podravske i Vukovarsko – srijemske županije.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

UPRAVNI SUDOVI:

1. odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,

2. odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,

3. odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,

4. odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,

5. odlučuju u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:

1. odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,

2. odlučuje o zakonitosti općih akata,

3. odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,

4. odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

ORGANIZACIJA RADA SUDA

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovani su:

· Mirovinsko – invalidsko – zdravstveni odjel,

· Financijsko i radnopravni odjel

· Imovinsko-pravni odjel

· Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata i

· Služba za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Opis: Opis: D:\Nova mapa\slike\karo.gif 

MIROVINSKO – INVALIDSKO – ZDRAVSTVENI ODJEL rješava predmete iz područja: mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, socijalne zaštite, azila i stranaca (osim državljanstva) i opću upravu.

 

FINANCIJSKI I RADNOPRAVNI ODJEL rješava predmete iz područja: financijskog i radnog, prava pretvorbe, privatizacije, javne nabave, tržišnog natjecanja, pristupa informacijama i opće uprave.

 

IMOVINSKO-PRAVNI ODJEL rješava predmete iz područja: imovinskog, stambenog, graditeljskog, komunalnog prava, prava intelektualnog vlasništva, pristupa informacijama i opće uprave.

 

Odjelom rukovodi predsjednik odjela koji ima svoga zamjenika. Svaki odjel sastoji se od tri do četiri vijeća, ovisno o broju predmeta iz područja koja obuhvaća pojedini odjel. U svakom vijeću rade tri suca. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala dva suca su članovi tog vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluju dva do tri sudska savjetnika odnosno viša sudska savjetnika. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno srijedom ili četvrtkom.

 

VIJEĆA ZA OCJENU ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Zakonom o sudovima propisano je da Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o zakonitosti općih akata, pa su stoga osnovana i Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala četiri suca su članovi tog vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno (utorkom).

 

SLUŽBA ZA PRAĆENJE I PROUČAVANJE SUDSKE PRAKSE

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovana je Služba za poslove praćenja i proučavanja sudske prakse. Služba je organizirana na način da rečene poslove obavljaju, za svaki odjel, sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu, te predsjednici odjela. Predsjednici odjela i zamjenici predsjednika odjela, te sudac i sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u tiskanoj publikaciji.

.

 

 

 

Opis: Opis: Vrh stranice