Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

 

 

 

 

Sjednice 2018. godine

 

 

I.              Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

 

II.            Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

 1. sjednica II. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 24. travnja  2018.

 

III.           Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica III. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 13. ožujka 2018.

 

IV.          Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. siječnja 2018.

 

2. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. veljače 2018.

 

3. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. ožujka 2018.

 

4. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 13. lipnja 2018.

 

V.           Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. siječnja 2018.

 

2. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 27. veljače 2018.

 

3. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 27. ožujka 2018.

 

4. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 26. travnja 2018.

 

5. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 5. lipnja 2018.

 

6. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 4. srpnja 2018.