Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

 

 

 

 

 

 

Odluke 2018. godine

 

 

I.              Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica II. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 24. travnja  2018.

 

 

II.            Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica II. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 24. travnja 2018.

 

2. sjednica II. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 29. studenog 2018.

 

 

III.           Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica III. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 13. ožujka 2018.

 

2. sjednica III. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 07. studenog 2018.

 

 

 

IV.          Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. siječnja 2018.

 

2. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. veljače 2018.

 

3. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. ožujka 2018.

 

4. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 13. lipnja 2018.

 

V.           Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. siječnja 2018.

 

2. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 27. veljače 2018.

 

3. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 27. ožujka 2018.

 

4. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 26. travnja 2018.

 

5. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 5. lipnja 2018.

 

6. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 4. srpnja 2018.

 

7. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. listopada 2018.