Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

 

 

 

 

Sjednice 2017. godine

 

 

 

I.              Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica I. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 25. siječnja 2017.

 

 

II.            Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica II. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 25. svibnja 2017.

 

 

III.           Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica III. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 13. lipnja 2017.

 

2. sjednica III. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 15. prosinca 2017.

 

IV.          Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 24. siječnja 2017.

 

2. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 21. veljače 2017.

 

3. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. ožujka 2017.

 

4. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 25. travnja 2017.

 

5. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. svibnja 2017.

 

6. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 19. srpnja 2017.

 

7. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 26. rujna 2017.

 

8. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 26. listopada 2017.

 

9. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 29. studeni 2017.

 

10. sjednica IV. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 21. prosinca 2017.

 

V.           Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata

 

1. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 31. siječnja 2017.

 

2. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. veljače 2017.

 

3. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. ožujka 2017.

 

4. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 25. travnja 2017.

 

5. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 30. svibnja 2017.

 

6. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 04. srpnja 2017.

 

7. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 27. rujna 2017.

 

8. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 27. listopada 2017.

 

           Dopuna dnevnog reda

 

9. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 28. studenog 2017.

 

10. sjednica V. Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata – 21. prosinca 2017.