ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNOPRAVNOG ODJELA ODRŽANE 30. RUJNA 2016.

ZsIIo_20160930

 

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 4. OŽUJKA 2016.

ZsIIo_20160304

 

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNOPRAVNOG ODJELA ODRŽANE 13. STUDENOGA 2015.

ZsIIo_20151113


ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 28. STUDENOGA 2012. GODINE

 ZsIIo_20121128

 
ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 27. TRAVNJA 2012.

ZsIIo_20120427

 

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 30. OŽUJKA 2012.

ZsIIo_20120330

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE DANA 24. LISTOPADA 2011. GODINE

ZsIIo_20111024

 

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE DANA 3. PROSINCA 2010. GODINE

ZsIIo_20101203

 

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE DANA 2. SRPNJA 2010. GODINE

ZsIIo_20100702

 

ZAKLJUČAK SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE DANA 7. PROSINCA 2009. GODINE

ZsIIo_20091207

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAČANJU SA SJEDNICE RADNO-FINANCIJSKO PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 23. VELJAČE 2009.
ZsIIo_20092302

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE RADNO-FINANCIJSKOG ODJELA ODRŽANE 24. travnja 2008.
ZsIIo_240408

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE RADNO-FINANCIJSKOG ODJELA ODRŽANE 25. veljače 2008.
ZsIIo_250208

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 1. prosinca 2006.

ZsIIo 011206

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 11. srpnja 2006.

ZS fin odj 110706

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 6. lipnja 2006.

ZS fin odj 060606

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE FINANCIJSKOG I RADNO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 20. OŽUJKA 2006.

ZS fin odj 200306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: Opis: Vrh stranice