ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 20. RUJNA 2016.

ZsIIIo_20160920

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 16. STUDENOG 2015.

ZsIIIo_20151116

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 25. RUJNA 2015. GODINE

ZsIIIo_20150925

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 14. VELJAČE 2014. GODINE

ZsIIIo_20140214

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE

01. LISTOPADA 2013. GODINE

ZsIIIo_20131001

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE

15. OŽUJKA 2013. GODINE

ZsIIIo_20130315

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE

21. SIJEČNJA 2013. GODINE

ZsIIIo_20130121

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE
IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE

28. RUJNA 2012. GODINE

ZsIIIo 20120928

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 21. SVIBNJA 2012. GODINE

ZsIIIo 20120521

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE DANA 16. OŽUJKA 2012. GODINE
ZsIIIo_20120316

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 13. SIJEČNJA 2012.GODINE

ZsIIIo 20120113

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 28. STUDENOGA 2011. GODINE

ZsIIIo 20111128

 

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 05. srpnja 2011. GODINE

ZsIIIo_20110705

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 6. lipnja 2011. GODINE

ZsIIIo_20110606

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 18. TRAVNJA 2011. GODINE

ZsIIIo_20110418

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 15. ožujka 2011. GODINE

ZsIIIo_20110315

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 08. veljače 2011. GODINE

ZsIIIo_20110208

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 16. studenoga 2010. GODINE

ZsIIIo_20101116

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 17. rujna 2010. GODINE

ZsIIIo_20100917

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 02. srpnja 2010. GODINE

ZsIIIo_20100702

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 10. lipnja 2010. GODINE

ZsIIIo_20100610

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 01. ožujka 2010. GODINE

ZsIIIo_20100301

 

ZAKLJUČAK O PRAVNIM SHVAČANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 16. STUDENOG 2009.
ZsIIIo_20091611

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAČANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 15. SVIBNJA 2009.
ZsIIIo_20091505

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAČANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 3. TRAVNJA 2009.
ZsIIIo_20090304

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAČANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 16. VELJAČE 2009.
ZsIIIo_20091602

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA Održane dana 20. listopada 2008.
ZsIIIo_20082010

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 9. lipnja 2008.
ZsIo_090608

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 28. travnja 2008.
ZsIo_280408

 

IMOVINSKO PRAVNI ODJEL - NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU - PRAVA STRANIH OSOBA
Us-7912-2003

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 17. ožujka 2008.
ZsIIIo_170308

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 8. veljače 2008.
ZsIo_080208

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 28. siječnja 2008.
ZsIo_280108

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 10. prosinca 2007.
ZsIIIo_101207

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 19. studenog 2007.
ZsIIIo_191107

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 15. listopada 2007.
ZsIIIo_151007

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 12. ožujka 2007.
ZsIIIo_120307

 

ZAKLJUČCI O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 19. siječnja 2007.

ZsIIIo 190107

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 27. studenog 2006.

ZsIIIo 271106

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA održane dana 2. listopada 2006.

Zs imov odj 100206

 

ZAKLJUČAK O PRAVNOM SHVAĆANJU SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 21. TRAVNJA 2006.

Zs imov odj 210406

 

ZAKLJUČCI O PRAVNIM SHVAĆANJIMA SA SJEDNICE IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA ODRŽANE 13. OŽUJKA 2006.

ZS imov odj 130306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Vrh stranice